Publicacions

Qestudio.cat

Newsletter

Revista d'orientació amb entrevistes i articles sobre estudis i professions, per facilitar als joves el procés de presa de decisions sobre el seu futur professional.
Qestudio.cat
Persones destinatàries
Joves d'entre 16 i 20 anys i professionals de l'educació
Subscriptors/es
35.075
ISSN
1988-0200
Freqüència
Ocasionalment
Preu
Gratuït