Cursos per modalitats

Descripció del centre

AZIZ Escola taller de Joieria
A l'Escola Taller els alumnes aprenen d'una forma absolutament pràctica, des del primer dia, a fer les seves pròpies peces, aprenent a treballar la plata en totes les seves vessants i tècniques, des de fondre la plata, soldar, calar, llimar, encastar pedres, donar volums i textures, esmaltar, polir, matisar etc., a més de posar a la disposició de l'alumne tota la infraestructura necessària en maquinària i eines.  

Cursos més populars

Campus i seus

Aziz Escuela Taller de Joyeria
C/ Gaiarre, 49 08014 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Aziz Escuela Taller de Joyeria
X