Descripció del centre

L'any 1989 neix BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona. Fruit de les inquietuds d'un grup de professionals del disseny amb una ferma vocació docent i pedagògica, es crea un centre d'estudis superiors de Disseny, modern, innovador i pluridisciplinari per complementar els models oferts pels centres formatius més tradicionals i acadèmics que existien a Barcelona en aquell temps.

L'any 2003, el Centre aposta per instal·lar-se al 22@, el districte de la innovació i del disseny de la capital catalana. Es restaura un magnífic recinte industrial de 6.000 m2 habilitant espais específics per a la docència i l'experimentació, pensats per fomentar la innovació i la investigació.

En el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l'any 2009, BAU consolida la seva proposta i esdevé un centre adscrit a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), erigint-se així com a centre pioner en oferir estudis universitaris de Grau en Disseny. L'any

El model formatiu de Bau aporta una sòlida formació humanística, cultural, artística, tècnica i metodològica i es caracteritza per un ensenyament actual, connectat al món professional real des de la perspectiva de la cultura del projecte.

Bau garanteix grups de classe reduïts per afavorir una formació integral, el treball en equip i un ensenyament personalitzat, alhora que vetlla per incentivar l'activitat investigadora tant dels docents com dels estudiants  com a base per potenciar les capacitats creatives  i la innovació.

L'equip docent de Bau empra pràctiques docents innovadores i de qualitat fonamentades en l'aplicabilitat dels aprenentatges en el desenvolupament dels projectes, i ensenya a treballar amb rigor i sistemàtica per assolir la  professionalització del procés creatiu.

Bau vol promoure el plurilingüisme, en especial el domini de la llengua anglesa per a usos professionals com a idioma essencial per a la competitivitat en el món laboral així com per a l'exercici de la professió, i també per contribuir a la projecció internacional dels seus estudiants.

Campus i seus

Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona
c/ Pujades 118 08005 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X