Descripció del centre

L'Escola Politècnica Superior pertany a la Universitat de Lleida i és un Centre amb més de vint anys d'història, basat en una alta qualitat tecnològica i en una sensibilitat envers les necessitats de l'entorn social i econòmic.

Compta amb un bon planter de professorat amb àmplia trajectòria docent i investigadora i una ràtio professor/alumne que permet un tracte personal, directe i permanent amb els estudiants.

L'activitat docent es desenvolupa mitjançant l'ús intensiu de les noves tecnologies i dels mètodes pedagògics i docents més avançats. Els continguts dels programes de les assignatures tenen com a objectiu formar professionals capaços d'adaptar-se a les necessitats canviats, tant de l'empresa i la tecnologia com de la societat, el que es reflecteix en l'alt índex d'inserció laboral de les nostres titulacions.

La recerca en l'àmbit industrial i tecnològic possibilita que els estudiants puguin participar en projectes capdavanters relacionats amb la informàtica, l'enginyeria industrial i l'arquitectura tècnica.

Les pràctiques en empresa garanteixen una formació pràctica i l'adquisició d'experiència professional necessària per desenvolupar-se en el món laboral i facilitar l'accés a un lloc de treball.

L'Escola Politècnica Superior aposta fortament per la mobilitat acadèmica internacional, així com en l'aprenetatge amb anglès, per tal de millorar substancialment les possibilitats laborals futures dels nostres titulats.

Campus i seus

Escuela Universitaria Politécnica (UdL)
Jaume II, 69 (Escola Politècnica Superior) 25001 Lleida

Altres centres que et poden interessar

X