Bindung

Campus, seus i serveis
 Bindung, escola de xinès a Barcelona, pertany a un grup de centres educatius amb més de 50 anys d'experiència, i vinculat des de 1998 a la cultura oriental del gegant asiàtic tant a l'àrea de formació-educativa com a l'àrea empresarial.

Conscients de l'actual necessitat d'integració i comunicació entre les dues cultures, té lloc la creació de Bindung, un projecte que el seu principal objectiu és crear un centre de formació especialitzat en l'idioma i la cultura xinesa a Barcelona.
    Bindung
  • Bindung
    C/ Ausias March 26,08016 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te