Descripció del centre

CITCEA-UPC es caracteritza per la seva excel lència en els àmbits de la mecatrònica i la enertrónica, amb una incidència especial en els camps de l'electrònica de potència i el control digital.  

El centre té un gran coneixement de la realitat i les necessitats industrials, així com de la transferència i implantació de tecnologia a nivell industrial.Aquest fet es tradueix en el desenvolupament de projectes "claus en mà" per a una gran diversitat de sectors industrials, que es caracteritzen per una alta professionalitat i l'acompanyament fins a la fase d'industrialització.  

Campus i seus

CITCEA - Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos
Av. Diagonal 647 08028 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X