CITCEA - Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos

Campus, seus i serveis
CITCEA-UPC es caracteritza per la seva excel lència en els àmbits de la mecatrònica i la enertrónica, amb una incidència especial en els camps de l'electrònica de potència i el control digital.  

El centre té un gran coneixement de la realitat i les necessitats industrials, així com de la transferència i implantació de tecnologia a nivell industrial.Aquest fet es tradueix en el desenvolupament de projectes "claus en mà" per a una gran diversitat de sectors industrials, que es caracteritzen per una alta professionalitat i l'acompanyament fins a la fase d'industrialització.  
    CITCEA - Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos
  • CITCEA - Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos
    Av. Diagonal 64708028 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te