Escola Municipal de Música Conservatori de Grau Mitjà Mestre Joan Just i Bertran

Campus, seus i serveis
L'Escola Municipal de Música ", ofereix l'ensenyament musical a partir dels 4 anys mitjançant classes col.lectives i individuals.L'escola també ofereix els estudis de Grau Mitjà.
    Escola Municipal de Música Conservatori de Grau Mitjà Mestre Joan Just i Bertran
  • Escola Municipal de Música Conservatori de Grau Mitjà Mestre Joan Just i Bertran
    Passeig de Verdaguer, 84-8608700 Igualada (Barcelona)
Altres centres que poden interesar-te