Descripció del centre

La Corporació Fisiogestión, fundada l'any 1970, neix com una empresa lligada al sector de la rehabilitació.Des d'aleshores i fins a l'actualitat, la Corporació ha incorporat progressivament altres activitats assistencials i formatives.  
Fisiogestión-Formació, és una àrea d'Activitat  
Formativa, que neix com a conseqüència de la  
responsabilitat social i el compromís dels  
professionals de la Corporació Fisiogestión, per  
impartir uns coneixements vinculats a la promoció  
de la Salut, la Dependència, la Seguretat i la  
Prevenció de Riscos Laborals, així com el confort  
les persones ateses.  

Fisiogestión-Formació, entra el món de la docència  
com a resultat de la seva experiència dins l'àmbit  
assistencial l'any 1994 i està ubicada a Barcelona,  
l'Avinguda Diagonal 351, entl. 2 ª.  

Actualment, està especialitzada en tres línies  
formatives:  

Ergomotricidad  
Logopèdia  
Tècniques Específiques de Rehabilitació  

Aquesta línia s'estructura en 7 blocs formatius:  

Mètode de Manutenció Manual de Malalts i Persones Discapacitades (Mètode Dotte) ®  

Mètode de Gestos i Activació per a Gent Gran (Mètode Abric-Dotte) ®  

Mètode de Manutenció Manual de Càrregues Manipulació Manual - (Mètode Dotte) ®  

Psicomotricitat i Activació Gerontològica  

Ergonomia Aplicada al Entorn Administratiu  

Ajudes Tècniques i Mobilització de Persones Dependents  

Campus i seus

FISIOGESTIÓN-FORMACIÓN
AV. DIAGONAL 351; ENTLO2ª 08037 BARCELONA

Altres centres que et poden interessar

X