Descripció del centre

Des de l'any 1981 Centre d'Estudis Catalunya ofereix formació reglada i no reglada al centre de Barcelona. És un dels centres capdavanters en la formació professional homologada dels àmbits   sanitari i sociosanitari. Imparteix també regularment cursos de preparació d'oposicions, accés a la universitat, formació en higiene alimentària, formació oberta i formació per a l'empresa.

El departament Tecnosalut aplega una variada oferta formativa en el camp sanitari (cursos reglats, formació homologada, formació oberta) i de promoció de la salut. El Centre compta amb l'homologació oficial dels Departaments d'Educació, Sanitat i Treball, els quals avalen la qualitat de les seves activitats acadèmiques.

El nostre és un centre modern i tecnificat que fomenta l'estudi i el treball, i que exigeix certa disciplina als seus estudiants, els quals se senten acompanyats i motivats pels seus professors i tutors. Els 30 anys d'experiència ens avalen per a qualsevol repte en el camp de la formació.

Cursos més populars

Campus i seus

Centre d'Estudis Catalunya
C/ Pelai, 42, 2ª planta 08001 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Centre d'Estudis Catalunya
X