Descripció del centre

Què fem?Serveis de GPF
Les nostres principals activitats s'emmarquen en les línies de serveis següents:  

Desenvolupament organitzacional i de projectes
Suport a la direcció en reorganització estratègica, valoració de personal, anàlisi de clima, estudis de satisfacció, confecció de codis ètics, manuals de benvinguda, anàlisi de costos, "coaching", millora de la imatge i la comunicació corporativa, disseny i desenvolupament de projectes al voltant de la formació, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i projectes afins.

Sistemes de Gestió de la Qualitat
Assessoria interna en la posada en marxa i actualització de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000, gestió per processos, equips de millora, informació per a rebre suports institucionals per desenvolupar sistemes de qualitat.

Gestió, impartició i instruments al voltant de la formació
Suport a la gestió tècnica administrativa de plans de formació bonificables de la "Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo" (FTFE). Gestió de la formació en règim d'outsourcing.Disseny, programació, organització, impartició i avaluació d'accions formatives en empreses privades i administracions públiques.Formació ocupacional.Formació específica per a col.lectius.Possibilitat de realitzar formació sense cost, via contractes programa.Suport al procés de formació: sistemes, metodologies i eines; anàlisi de necessitats formatives i confecció de plans de formació, guies per a ell i per la docent, sistemes d'avaluació de la satisfacció i l'impacte de la formació.  

E-learning (teleformació)
Accions formatives predissenyades amb autoavaluació, revisió de les elaboracions de manera personalitzada sota la supervisió d'un / a tutor / a, respostes a preguntes més freqüents, glossari terminològic, fòrums, cibercafè, ... Accions formatives a mida per a entitats segons les necessitats presentades en suport virtual o en suport CD o DVD.Campus i seus

Gestión Programas de Formación S.l.
c/Comte Borrell, 194, bjs 08029 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X