Descripció del centre

ICLOBY neix per donar continuïtat després de més de 20 anys a la tasca de la Fundació CIES amb la Universitat de Barcelona, i acompanyar el desenvolupament global sostenible, amb la innovació, la investigació i la transmissió de riquesa a la societat, amb la participació de l'emprenedoria i l'economia circular, consolidant tots els grups d'interès i els principis ètics, buscant garantir el màxim d'oportunitats i benestar per a la societat.
ICLOBY opera com a centre internacional de recursos en les àrees de lobby, negocis i innovació, on s'associen professionals de reputada trajectòria per a la investigació d'innovació i la promoció de l'Economia i la Societat.
ICLOBY assoleix els seus objectius a través de la formació, la recollida i l'anàlisi i la difusió de les àrees esmentades, estimulant i donant suport a la investigació i el desenvolupament de projectes innovadors, així com creant plataformes i xarxes que potenciïn els seus efectes multiplicadors, sempre defensant els valors ètics i la transparència per sobre de tot.

Característiques

Què ofereix aquest centre
Els objectius de ICLOBY se centren en l'estudi de la combinació entre interessos econòmics i cohesió social, i deslliga el creixement econòmic de la degradació del medi ambient i advoca sempre pel respecte als drets humans i la llibertat, i es materialitza en el desenvolupament de les següents activitats:
• La formació, el foment, la difusió i l'aprofundiment dels estudis d'economia i la societat.
• El suport i inversió en projectes d'emprenedoria.
• La certificació de pràctiques ètiques i de bon govern.
• L'intercanvi de coneixement i mitjans de treball entre els seus membres.
• L'organització de conferències i seminaris.
• L'edició de treballs, informes i publicacions.
• El manteniment d'estructures d'assessorament, suport a la gestió i d'avaluació.
• Avaluació d'accions de polítiques públiques.
• L'establiment de relacions amb altres organismes nacionals i internacionals que persegueixin finalitats anàlogues a la seva.
• Impartició de formació contínua.

Campus i seus

Icloby
C/ Ciutat de Granada, 131 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Icloby
X