Descripció del centre

IE és una de les escoles de direcció líders en l'àmbit internacional. El reconegut prestigi del claustre de professors, el grau d'exigència dels seus programes acadèmics, un rigorós procés d'admissió i un clar enfocament internacional són les claus d'un model educatiu que forma als dirigents del futur

La seva metodologia es caracteritza per incloure programes multidisciplinars, és a dir, abastant i interrelacionant totes les àrees de l'empresa amb una marcada orientació internacional i un sentit pragmàtic de la formació professional, de manera que es desenvolupin les habilitats directives de l'alumne i li permetin, en la vida professional, gestionar eficaçment situacions complexes.
Els instruments pedagògics són, entre altres, el mètode del cas, pel que l'alumne ha d'analitzar la situació concreta per la qual passa una empresa, avaluar les possibles vies de solució i prens la decisió de triar la més adequada en base al seu criteri i coneixement. A més, aquest instrument es completa amb lectures, discussions en grup, presentacions orals i treballs en equip.
Aquests mètodes d'ensenyament exigeixen una alta participació de l'alumne i permeten un alt grau d'exigència, el que afegit a un control rigorós del professorat, fan que aquest desenvolupi les seves millors capacitats directives.

Campus i seus

IE (Instituto de Empresa)
María de Molina, 11-13 y 15 28006 Madrid

Altres centres que et poden interessar

X