Serveis

Campus

Descripció del centre

L'Institut Français de Thanatopraxie ofereix cursos de tanatopraxia a la província de Barcelona

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
  • IFT ofereix una titulació oficial per exercir com a Tanatopractor
  • Professor de prestigi internacional
  • Curs en modalitat intensiva 
Requisits d'admissió
Sense requisists d'amissió previs
Model educatiu
Curs pràctic oficial de tanatopràxia
Què ofereix aquest centre
Aquest centre ofereix un curs oficial de tanatopràxia, homol·logat per l'Institut Français de Thanatopraxie. 
A qui es dirigeix
Aquest centre d'estudis ofereix una formación orientada a persones que vulguin dedicarse professionalment a la tanatopràxia i tanatoestètica.

Altres centres que et poden interessar

X