Cursos per modalitats

Descripció del centre

MISSIÓ:

 

El nostre centre té la missió d'educar integralment, tenint en compte aspectes com la diversitat i la coeducació, per tal d'aconseguir l'adquisició de competències que permeti completar la formació acadèmica i afavoreixi la inserció laboral i la promoció social dels alumnes.

 VALORS:
 

  • La cultura de l'esforç i el gust per la feina ben feta.
  • L'interès general per sobre els interessos particulars.
  • L'exercici  de la democràcia i el foment de la participació.
  • El compromís amb la cultura i la llengua catalana com a llengua pròpia i vehicular.
  • La valoració de la diversitat.
  • El treball en equip.
  • El valor del servei públic i de l'aportació que fem a la societat.
  • L'educació en la pau, la tolerància i el respecte als altres.
  • La implicació amb l'entorn i el medi ambient.

 

Cursos més populars

Campus i seus

Institut Pompeu Fabra
Moli de la Torre, 34 08915 Badalona (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

Institut Pompeu Fabra
X