Disseny en fabricació mecànica

1093 Persones estan visitant aquest curs
entre 500 € i 1.000 €
Sol·licita informació
Institut Pompeu Fabra
Disseny en fabricació mecànica
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Badalona (Barcelona)
2 anys
entre 500 € i 1.000 €

Descripció


 • La competència general d'aquest títol consisteix en dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processat de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulvimetal·lúrgia, assegurant la qualitat, i complint la normativa de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental

Temari


 • Representació gràfica en fabricació mecànica
 • Disseny de productes mecànics
 • Disseny d'útils de processat de xapa i estampació
 • Disseny de motlles i models de fosa
 • Disseny de motlles per a productes polimèrics
 • Automatització de la fabricació
 • Tècniques de fabricació mecànica
 • Projecte de disseny de productes mecànics
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

Competències per a les quals et prepara el curs

1. Idear solucions constructives de productes de fabricació mecànica realitzant els càlculs necessaris per al seu dimensionament, establint els plans de prova. 2. Elaborar, organitzar i mantenir actu

Destinataris

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Requisits

Vies accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
tenir el títol de batxillerat, tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista, haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari, tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Per presentar-se a la prova d'accés cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Metodologia

Teoria amb pràctica.

Idiomes en els quals s'imparteix

Durada

2000h

Objectius

1. Realitzar càlculs de dimensionament i definir plans de proves per al disseny de productes de fabricació mecànica.
2. Aplicar tècniques de dibuix per a l'elaboració de plans i definir especificac

Titulació obtinguda

Tècnic o tècnica superior en disseny en fabricació mecànica

Pràctiques

350 hores d'FCT

Perspectives laborals

Promocions

3x2 Cursar en tres anys dos cicles formatius de grau superior: Programació de la Producció en Fabricació Mecànica  i  Disseny en Fabricació Mecànica.

Preu

entre 500 € i 1.000 €
360euros primer curs + 360 euros segon curs

Borsa de treball

Professorat

Tipus d'avaluació

Continua

Lloc on s'imparteix el curs

Horari

Tardes
Disseny en fabricació mecànica
Institut Pompeu Fabra
Campus i seus: Institut Pompeu Fabra
Institut Pompeu Fabra
Moli de la Torre, 34 08915 Badalona (Barcelona)
Sol·licita informació
X