Cursos per tipologia

Cursos per modalitats

Descripció del centre

És una escola virtual d'idiomes que ofereix solucions formatives en idiomes a través de la xarxa.El seu catàleg de cursos se centra en l'ensenyament de l'anglès i l'espanyol.El principal valor diferencial respecte a altres centres és que els estudiants compten amb un tutor personal que orienta i fa un seguiment continu de l'aprenentatge.Permet així mateix l'estudi d'idiomes per a contextos específics: anglès per a professionals, per a professors, preparació d'exàmens oficials, etc.Els estudiants poden realitzar un test de nivell i "assistir" a una classe de mostra sense cap compromís.Disposa també d'un ampli repertori de serveis de formació en idiomes per al món empresarial, que inclou formació in-company.El web pot consultar-se en 7 idiomes.

Campus i seus

Netlanguages
C/ Trafalgar, 19 08010 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Netlanguages
X