Descripció

Ara pots ser un expert en Assessoria Fiscal i aconseguir la titulació de Perit Judicial Tributari.


Temari del curs

 • Introducció al dret tributari.    
 • Impost sobre la renda de les persones físiques.    
 • Impost sobre el patrimoni.    
 • Renda per a no residents.    
 • Impost sobre el valor afegit.    
 • Impost sobre societats.    
 • Impost sobre successions i donacions.    
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.    
 • Retencions del treball personal tributació local.    
 • Règim tributari de les Illes Canàries.    
 • Infraccions i sancions.
 • Funcions de la inspecció.

Objectius

L'objectiu és adquirir els coneixements pràctics necessaris per aplicar la normativa tributària vigent en cada moment a la realitat de la seva empresa o de la seva economia particular, estar en condicions de prendre les decisions més encertades i obtenir el màxim estalvi fiscal. Alguns dels beneficis que s'obtenen són: Tenir una visió completa del sistema tributari. Assimilar els conceptes bàsics del sistema fiscal i aplicar-los correctament.Aconseguir l'habilitat necessària per buscar i trobar la normativa aplicable. Poder calcular i liquidar els diferents impostos. Dominar les tècniques encaminades a l'estalvi fiscal, bonificacions, deduccions, incentivos..Actualización constant d'acord amb les noves normes que van sorgint. Aquest curs et permetrà ser un expert en Assessoria Fiscal i dominar el sistema Tributari i la seva aplicació pràctica.


Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma d'Estudis d'Empresa de ASSESSORIA FISCAL I DE PERIT JUDICIAL TRIBUTARI reconegut per associacions professionals que et permetran exercir la professió d'assessor fiscal i de Perit Judicial Tributari.

Perspectives laborals

Un cop finalitzat el curs de Tributació i amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per accedir al mercat de treball si no en té.

Per treballar en gestories i assessories, fent-se càrrec de confeccionar les declaracions tributàries dels seus clients i aconsellant sobre les qüestions de tipus fiscal i tributari que els afectin, tot això amb les degudes garanties d'una eficient actuació professional.

Crea per compte propi un despatx d'assessoria fiscal.

Ser responsable de les qüestions tributàries i fiscals en una empresa o institució, exclusivament o com a part d'una tasca més àmplia.

Aconseguir la Titulació de PÈRIT JUDICIAL TRIBUTARI.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Assessoria fiscal i tributació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Assessoria fiscal i tributació