CASAS FORMACIÓN

Auxiliar d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

CASAS FORMACIÓN

Curs
Presencial
100 Hores
  • 2
    -
    • Barcelona
    • Tarragona

Descripció

Col·laborar en l'atenció a les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per mantenir i millorar la seva qualitat de vida, ajudant en les activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.
Temari del curs

Atenció sanitària (MP2):
• UF1. mobilització de persones en situació de dependència: 1. Organització d'activitats per a la mobilització, trasllat i deambulació de les persones en situació de dependència. 2. Realització d'activitats de mobilització, trasllat i deambulació. 3. Control i seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.
• Uf2.Actividades d'assistència sanitària: 1. Organització d'activitats d'atenció sanitària. 2. Realització d'activitats d'assistència sanitària. 3. Control i seguiment de les activitats d'atenció sanitària.
• UF3. Suport a la ingesta: 1. Organització d'activitats d'atenció sanitària. 2. Administració d'aliments i suport a la ingesta. 3. Control i seguiment de les activitats d'alimentació i suport a la ingesta.
• UF4. Tractament per a persones en situació de dependència: 1. Organització d'activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals. 2. Activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals. 3. Control i seguiment de les activitats d'administració de medicaments i / o altres tractaments locals.
Atenció higiènica (MP3):
• UF1. Higiene personal: 1. Organització de les activitats d'higiene i neteja de la persona en situació de dependència. 2. Realització d'activitats d'higiene i neteja de la persona en situació de dependència. 3. Control i seguiment de les activitats d'atenció higiènica. UF2. Higiene de l'entorn: 1. Organització de les activitats d'atenció higiènica de l'entorn. 2. Realització d'activitats d'higiene de l'entorn. 3. Control i seguiment d'activitats d'higiene de l'entorn.
Atenció i suport psicosocial (MP4):
• UF1. Suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social: 1. Organització de l'entorn d'intervenció per al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social. 2. Realització d'activitats per al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social. 3. Acompanyament en les activitats de la vida quotidiana. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal
• UF2. Suport en l'estimulació cognitiva de les persones: 1. Organització de l'entorn de la intervenció per a l'estimulació cognitiva. 2. Realització d'activitats de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. 3. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en l'estimulació cognitiva.
• UF3. Suport en l'animació grupal: 1. Organització de l'entorn d'intervenció de suport a l'animació grupal. 2. Acompanyament en les activitats grupals. 3. Aplicació d'estratègies i tècniques d'animació grupal. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en l'animació grupal.
• UF4. Suport en el desenvolupament de les relacions socials: 1. Organització de l'entorn d'intervenció de suport psicosocial. 2. Aplicació d'estratègies de suport psicosocial i habilitats socials. 3. Informació a les persones assistents no formals. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport psicosocial.
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència (MP5)
• UF1. Autonomia personal: 1. Caracterització del concepte d'autonomia personal. 2. Descripció de les malalties generadores de dependència.
• UF2. Gent gran: 1. Classificació del procés d'envelliment.
• UF3. Persones amb malaltia mental: 1. Descripció de les malalties generadores de dependència.
• UF4. Persones amb discapacitat intel·lectual: 1. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat intel·lectual. UF5. Persones amb discapacitat física: 1. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat física.
Suport Domiciliari (MP7):
• UF1. Organització del treball domiciliari: 1. Organització del pla de treball. 2. Seguiment del pla de treball.
• UF2. Gestió i administració de la llar: 1. Planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència. 2. Organització del proveïment de la unitat de convivència.
• UF3. Gestió i preparació de l'alimentació: 1. Selecció dels aliments del menú. 2. Dieta familiar i planificació de menús diaris i setmanals. 3. Aplicació de tècniques bàsiques de cuina. 4. Tècniques bàsiques de cuina. 5. Conservació, processament i higiene dels aliments.
• UF4. Manteniment i neteja de la llar.
Pràctiques de l'auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència


 
Veure més

Destinataris

Aquest curs va dirigit a persones amb vocació per ajudar els altres, perquè aquesta vocació pugui convertir-se en la seva professió.

Requisits

No cal cap requisit per a accedir a aquest curs.
Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª
08014 Barcelona
C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos
43001 Tarragona

Objectius

L'objectiu del curs és adquirir els coneixements necessaris per ajudar i col·laborar en l'acompliment correcte de les principals funcions del Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència.
Titulació obtinguda

Certificat o diploma

Preu

El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives, material del curs i la coordinació de pràctiques en centres especialitzats (això últim és voluntari).

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Auxiliar d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Auxiliar d'Atenció a Persones en Situació de Dependència