Auxiliar d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

1052 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CASAS FORMACIÓN
Auxiliar d'Atenció a Persones en Situació de Dependència
Sol·licita informació
Curs
Presencial
100 hores
Consulteu el preu

Descripció

Col·laborar en l'atenció a les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per mantenir i millorar la seva qualitat de vida, ajudant en les activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

Temari

Atenció sanitària (MP2):
• UF1. mobilització de persones en situació de dependència: 1. Organització d'activitats per a la mobilització, trasllat i deambulació de les persones en situació de dependència. 2. Realització d'activitats de mobilització, trasllat i deambulació. 3. Control i seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.
• Uf2.Actividades d'assistència sanitària: 1. Organització d'activitats d'atenció sanitària. 2. Realització d'activitats d'assistència sanitària. 3. Control i seguiment de les activitats d'atenció sanitària.
• UF3. Suport a la ingesta: 1. Organització d'activitats d'atenció sanitària. 2. Administració d'aliments i suport a la ingesta. 3. Control i seguiment de les activitats d'alimentació i suport a la ingesta.
• UF4. Tractament per a persones en situació de dependència: 1. Organització d'activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals. 2. Activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals. 3. Control i seguiment de les activitats d'administració de medicaments i / o altres tractaments locals.
Atenció higiènica (MP3):
• UF1. Higiene personal: 1. Organització de les activitats d'higiene i neteja de la persona en situació de dependència. 2. Realització d'activitats d'higiene i neteja de la persona en situació de dependència. 3. Control i seguiment de les activitats d'atenció higiènica. UF2. Higiene de l'entorn: 1. Organització de les activitats d'atenció higiènica de l'entorn. 2. Realització d'activitats d'higiene de l'entorn. 3. Control i seguiment d'activitats d'higiene de l'entorn.
Atenció i suport psicosocial (MP4):
• UF1. Suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social: 1. Organització de l'entorn d'intervenció per al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social. 2. Realització d'activitats per al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social. 3. Acompanyament en les activitats de la vida quotidiana. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal
• UF2. Suport en l'estimulació cognitiva de les persones: 1. Organització de l'entorn de la intervenció per a l'estimulació cognitiva. 2. Realització d'activitats de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. 3. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en l'estimulació cognitiva.
• UF3. Suport en l'animació grupal: 1. Organització de l'entorn d'intervenció de suport a l'animació grupal. 2. Acompanyament en les activitats grupals. 3. Aplicació d'estratègies i tècniques d'animació grupal. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en l'animació grupal.
• UF4. Suport en el desenvolupament de les relacions socials: 1. Organització de l'entorn d'intervenció de suport psicosocial. 2. Aplicació d'estratègies de suport psicosocial i habilitats socials. 3. Informació a les persones assistents no formals. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport psicosocial.
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència (MP5)
• UF1. Autonomia personal: 1. Caracterització del concepte d'autonomia personal. 2. Descripció de les malalties generadores de dependència.
• UF2. Gent gran: 1. Classificació del procés d'envelliment.
• UF3. Persones amb malaltia mental: 1. Descripció de les malalties generadores de dependència.
• UF4. Persones amb discapacitat intel·lectual: 1. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat intel·lectual. UF5. Persones amb discapacitat física: 1. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat física.
Suport Domiciliari (MP7):
• UF1. Organització del treball domiciliari: 1. Organització del pla de treball. 2. Seguiment del pla de treball.
• UF2. Gestió i administració de la llar: 1. Planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència. 2. Organització del proveïment de la unitat de convivència.
• UF3. Gestió i preparació de l'alimentació: 1. Selecció dels aliments del menú. 2. Dieta familiar i planificació de menús diaris i setmanals. 3. Aplicació de tècniques bàsiques de cuina. 4. Tècniques bàsiques de cuina. 5. Conservació, processament i higiene dels aliments.
• UF4. Manteniment i neteja de la llar.
Pràctiques de l'auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència


 

Destinataris

Aquest curs va dirigit a persones amb vocació per ajudar els altres, perquè aquesta vocació pugui convertir-se en la seva professió.

Requisits

No cal cap requisit per a accedir a aquest curs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

L'objectiu del curs és adquirir els coneixements necessaris per ajudar i col·laborar en l'acompliment correcte de les principals funcions del Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Titulació obtinguda

Certificat o diploma

Pràctiques

100 hores de pràctiques (voluntàries).

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives, material del curs i la coordinació de pràctiques en centres especialitzats (això últim és voluntari).

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Auxiliar d'Atenció a Persones en Situació de Dependència
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Sol·licita informació
X