TRIA FORMACIO

Auxiliar de biblioteques

TRIA FORMACIO

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.Si t'agrada el món de la lectura fes-te auxiliar de biblioteques. Et convertiràs en el professional encarregat d'atendre i informar als usuaris de la biblioteca, realitzaràs els préstecs i rebràs les devolucions; tasques que comporten el registre de tots els moviments d'entrada i sortida del material sol·licitat pels socis, així com les novetats. També hauràs d'atendre les consultes telefòniques, revisar l'ordre de les sales i posar al proveïment dels usuaris tota la informació que sigui convenient.GARANTIES

• Preparació des de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal, ja sigui per correu, fax o telèfon, durant tot el període que durin els estudis, resolent tots els dubtes que puguin sorgir durant els mateixos.

• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que pogués produir-se durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotécnicos.

• Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.

• Preparació de l'entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

• Informació a l'alumne de les convocatòries mitjançant diversos mitjans.

Veure més

Temari del curs

• La Constitució Espanyola. Estatut d'Autonomia de Catalunya.
• Sistema Español de Biblioteques.
• Biblioteques Nacionals, Públiques, Universitàries i Especialitzades.
• Els Centres de Documentació.
• Serveis als usuaris.
• Gestió, Selecció i Adquisició, Registre, Ordenació, Fitxat, Conservació i Avaluació de la col·lecció.
• Construcció, Instal·lacions i Equipament d'una biblioteca.
• El document. Anàlisi documental. Catalogació.
• Catàlegs. Sistemes de Classificació. El sistema CDU.
• Automatització de Biblioteques.
• Cooperació Bibliotecària. Sistemes i Xarxes.
• La Bibliografia. L'Arxivística.
• El llibre. Història del llibre i les biblioteques des de la invenció de la impremta fins als nostres dies. Futur del llibre.

Veure més

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE

• Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors segons la llei.

• Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de 55 anys.

• No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.

• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.

• Estar en possessió del títol d'AIXÒ, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent.

• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.

• A Catalunya, nivell C de Català.* Et preparem totes les proves (teòrica, psicotécnica, personalitat, entrevista personal) donis del primer dia.Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Auxiliar de biblioteques

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Auxiliar de biblioteques