Auxiliar de biblioteques

1090 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
TRIA FORMACIO
Auxiliar de biblioteques
Sol·licita informació
Oposicions
Semi-presencial
Granollers (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.

Si t'agrada el món de la lectura fes-te auxiliar de biblioteques. Et convertiràs en el professional encarregat d'atendre i informar als usuaris de la biblioteca, realitzaràs els préstecs i rebràs les devolucions; tasques que comporten el registre de tots els moviments d'entrada i sortida del material sol·licitat pels socis, així com les novetats. També hauràs d'atendre les consultes telefòniques, revisar l'ordre de les sales i posar al proveïment dels usuaris tota la informació que sigui convenient.

GARANTIES
• Preparació des de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.
• Textos revisats i actualitzats.
• Assistència personal, ja sigui per correu, fax o telèfon, durant tot el període que durin els estudis, resolent tots els dubtes que puguin sorgir durant els mateixos.
• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.
• Actualització davant qualsevol canvi que pogués produir-se durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotécnicos.
• Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.
• Preparació de l'entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.
• Informació a l'alumne de les convocatòries mitjançant diversos mitjans.


Temari

• La Constitució Espanyola. Estatut d'Autonomia de Catalunya.
• Sistema Español de Biblioteques.
• Biblioteques Nacionals, Públiques, Universitàries i Especialitzades.
• Els Centres de Documentació.
• Serveis als usuaris.
• Gestió, Selecció i Adquisició, Registre, Ordenació, Fitxat, Conservació i Avaluació de la col·lecció.
• Construcció, Instal·lacions i Equipament d'una biblioteca.
• El document. Anàlisi documental. Catalogació.
• Catàlegs. Sistemes de Classificació. El sistema CDU.
• Automatització de Biblioteques.
• Cooperació Bibliotecària. Sistemes i Xarxes.
• La Bibliografia. L'Arxivística.
• El llibre. Història del llibre i les biblioteques des de la invenció de la impremta fins als nostres dies. Futur del llibre.

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE
• Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors segons la llei.
• Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de 55 anys.
• No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.
• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.
• Estar en possessió del títol d'AIXÒ, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent.
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.
• A Catalunya, nivell C de Català.

* Et preparem totes les proves (teòrica, psicotécnica, personalitat, entrevista personal) donis del primer dia.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Auxiliar de biblioteques
TRIA FORMACIO
Campus i seus: TRIA FORMACIO
TRIA FORMACIO
C/ Indústria, 47 baixos 08402 Granollers (Barcelona)
Sol·licita informació
X