Programa de Formació Inicial d'Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers

Programes de Formació i Inserció (PFI)
Presencial
1000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Destinataris

Estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.
Campus i seus: Jesuïtes El Clot. Escola del Clot
Escola del Clot
C/ València, 680 08027 Barcelona
Cursos més populars
X