Biodiversidad

1043 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Biologia (UB)
Biodiversidad
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

L'estudi de la biodiversitat és una àrea emergent de la biologia que en els últims temps ha transcendit cap al domini públic i polític. Conèixer la diversitat dels éssers vius, el seu origen i evolució, i assegurar la seva conservació un interès no solament acadèmic, sinó que resulta imprescindible per assegurar un desenvolupament sostenible de la nostra societat i una correcta gestió del territori i del medi natural.

El màster de Biodiversitat està dirigit a llicenciats i graduats, preferentment de l'àmbit de les biociències, ciències ambientals i afins, ia professionals de la docència, Administració pública, ONG, consultors ambientals, etcètera, interessats en una formació actualitzada i d'alta qualitat en el estudi i conservació de la biodiversitat.

Aquest màster ofereix dues especialitats:
 
Biologia Evolutiva. Pensada per a futurs investigadors que treballen en investigació fonamental en l'àmbit de la biodiversitat; proporciona coneixement i eines per reconstruir relacions evolutives i històries poblacionals des del nivell de gen al d'espècie fins al de comunitat, i utilitzar aquesta informació per fer inferències sobre l'origen i manteniment de la biodiversitat, els processos evolutius, adaptatius i de diversificació, i la relació dels organismes amb el medi.

Biologia de la Conservació i Gestió de la Biodiversitat. Pensada per a futurs investigadors i gestors del patrimoni natural, proporciona coneixement i eines sobre els mecanismes que regulen la biodiversitat, la seva trajectòria i evolució; per avaluar l'impacte humà, i gestionar i avaluar la biodiversitat, entre d'altres.

Destinataris

requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


     Títol universitari oficial espanyol.

     Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

     Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, cal l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) per part de la Universitat de Barcelona que els estudis cursats corresponen a una formació equivalent a la dels títols universitaris oficials espanyols i que els estudis cursats faculten, al país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació en un màster oficial no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


requisits específics

Per accedir al màster de Biodiversitat, els estudiants hauran d'haver obtingut prèviament un dels títols oficials següents:


     Grau de Biologia

     Grau de Biologia Ambiental

     Grau de Ciències Ambientals

     Grau de Ciències del Mar

     Grau de Genètica

     Llicenciatura de Biologia

     Llicenciatura de Farmàcia

     Llicenciatura de Veterinària

     Llicenciatura de Biotecnologia

     Llicenciatura de Ciències Ambientals

     Llicenciatura de Ciències del Mar

     Llicenciatura de Geologia

     Llicenciatura de Química

     Enginyeria Agrònoma

     Enginyeria Forestal

     Enginyeria Química

     Enginyeria Geològica


Els estudiants que procedeixin de diplomatures, enginyeries tècniques o equivalents hauran de cursar, com a màxim, 30 crèdits com a complement formatiu. Aquests crèdits s'oferiran dins de les actuals assignatures del grau oficial de Biologia i pretenen donar a l'estudiant la base necessària en els àmbits de la botànica, la zoologia i l'ecologia perquè pugui seguir amb aprofitament la formació del màster.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Promocions

Coneixements avançats i capacitat de demostrar, en un context d'investigació científica, una comprensió detallada i fonamentada en els aspectes teòrics i pràctics, i de la metodologia de treball en l'evolució de la biodiversitat o en la seva gestió i conservació.

Capacitat per aplicar i integrar els coneixements, la comprensió, la fonamentació científica i les capacitats que es deriven en la resolució de problemes en nous entorns definits de manera imprecisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari, tant d'investigadors com de professionals altament especialitzats.

Capacitat per avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa relativa a la biodiversitat, per a formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, incloent quan sigui necessari i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.

Habilitat per predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic o investigador de la biodiversitat.

Capacitat per transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats, a un públic especialitzat o no, els resultats de la investigació científica i tecnològica o de l'àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

Capacitat per desenvolupar l'autonomia suficient per participar en projectes d'investigació i col · laboracions científiques o tecnològiques, en l'àmbit de la biodiversitat, en contextos interdisciplinaris i amb un alt component de transferència del coneixement.

Habilitat per assumir la responsabilitat del desenvolupament professional i de l'especialització dins del camp de la biodiversitat.
Biodiversidad
Facultat de Biologia (UB)
Campus i seus: Facultat de Biologia (UB)
Facultat de Biologia (UB)
Av.Diagonal, 645 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X