Màster en Biotecnologia de la Salut. XVI Edició (Madrid)

17 Persones han demanat informació
1085 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Màster en Biotecnologia de la Salut. XVI Edició (Madrid)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

El programa proporciona una sòlida especialització en la gestió de les diferents àrees de les empreses de Biotecnologia Sanitària, com són:

    Noves àrees d'Investigació i aplicacions de la Biotecnologia en Salut Humana.
    Gestió de projectes R + D + i.
    Processos Industrial i Entorn Regulatori.
    Farmacoeconomia.
    Gestió Comercial i Màrqueting de Productes Biotecnològics.
    Management Empresarial (Gestió Econòmic Financera, Recursos Humans, Desenvolupament d'Habilitats Directives, Màrqueting Personal ...).

Objectius i Orientació

Les innovacions que les empreses i institucions del sector biotecnològic estan aconseguint, la quantitat de recursos invertits en Investigació i Desenvolupament de Productes biotecnològics aplicats a la Salut Humana i els èxits assolits en diverses àrees terapèutiques amb els primers tractaments biotecnològics empleats, estan motivant un canvi de direcció en els plans estratègics de les empreses del sector sanitari, fins al punt d'haver generat grans operacions corporatives d'adquisició, per part de laboratoris farmacèutics de grans dimensions, d'empreses de biotecnologia en fase inicial o ja consolidades, el que demostra la gran convicció que els experts del sector tenen en associar biotecnologia i futur.

En aquest sentit i orientat a cobrir les necessitats que tant les trucades Start-up com les companyies biotecnològiques i les divisions biotecnològiques de les grans farmacèutiques tenen en l'àmbit dels Recursos Humans, es va crear el Màster en Biotecnologia de la Salut, orientat a formar els més complets professionals del sector, especialitzats en cadascuna de les àrees funcionals d'aquestes empreses, a més de amb una visió global de l'origen, situació actual i futur, de les empreses de Biotecnologia Sanitària i el Sector en General.


El Màster en Biotecnologia de la Salut està orientat a la consecució dels següents objectius:

    Dotar els participants dels coneixements tecnicocientífics necessaris per a la Investigació, Desenvolupament, Registre i Producció de Productes Biosanitarios.
    Proporcionar la formació especialitzada necessària per a la investigació del Mercats, Planificació de Màrqueting i Comercialització de Productes Biosanitarios.
    Entendre l'aplicació pràctica de les diferents àrees de Management Empresarial Biotecnològic, des de la Planificació Estratègica, fins la Gestió del Capital Humà o la Direcció Econòmica Financera.
    Desenvolupar, amb el seguiment d'un tutor, un pla d'empresa viable l'entorn biosanitari.
    Complementar les àrees docents, amb una preparació exhaustiva per a la recerca de feina i el desenvolupament professional.

DOCUMENTACIÓ
Els alumnes rebran tot el material escrit-apunts, documentació i casos pràctics necessari per al bon aprofitament del curs.


TREBALLS PRÀCTICS
Cada alumne realitzarà-en equips i amb el seguiment d'un tutor-diferents treballs pràctics relacionats amb les principals àrees del Màster: Auditoria de Qualitat, Aplicació de la Investigació a la Indústria, Investigació de Mercats, Pla de Màrqueting, Gestió de Nous Clients, Efectivitat de Força de Vendes, Anàlisi Econòmica de Productes Biosanitarios, Estratègia de Recursos Humans, Gestió Economicofinancera i Capital Risc.


PRÀCTIQUES DE LABORATORI

    Expressió i Purificació de Proteïnes.
    Producció d'Antibiòtics per Microorganismes.
    Modulació de l'Expressió Gènica.
    Tècniques Genòmiques.
    Anàlisi de Resposta Cel · lular a Fàrmacs.
    Citometria de Flux.
    Marcadors moleculars en Diagnòstic.


Aquestes pràctiques es realitzaran al Laboratori de la Universitat Francisco de Vitòria.


CONFERÈNCIES
Al llarg del Curs s'impartiran diverses Conferències a càrrec de personalitats rellevants en el sector biotecnològic.


VISITES A EMPRESES
Els alumnes del Màster en Biotecnologia de la Salut realitzaran, en les dates que en el Calendari Acadèmic s'indiquin, visites de treball a diferents empreses del sector biotecnològic.

Aquestes visites de treball obligaran en alguns casos a desplaçaments llargs, que s'hauran de fer pels mitjans que CESIF proporcioni.

Els costos de desplaçament i menjars que s'originin per les esmentades visites de treball, estan inclosos en la matrícula.


TITULACIÓ
Els alumnes que compleixin els requisits mínims d'assistència (75% de les sessions) i aprofitament (resolució i lliurament de tots els Casos Pràctics proposats i realització d'una tesina de fi de Grau) rebran el corresponent diploma del Màster en Biotecnologia de la Salut, reconegut per l'Associació Espanyola d'Empreses de Biotecnologia i per la Universitat Francisco de Vitòria.

Temari

SECTOR INDUSTRIAL EN BIOTECNOLOGIA DE LA SALUT

    MICIM Institucional SEBIOT.
    L'Empresa Biotecnològica de la Salut i el seu entorn.
    Tipologies d'Indústries Biotecnològiques de la Salut.
    Estructura de les Empreses Biotecnològiques.
    Marc legal d'Indústria Biofarmacèutica.
    Entorn de la Indústria Biofarmacèutica.


GESTIÓ TÈCNICA D'INDÚSTRIES biofarmacèutiques

    Sistemes de Producció de Medicaments.
    Registre d'Especialitats Farmacèutiques.
    Orientació a la Qualitat ia l'Excel · lència Operacional.
    Bones Pràctiques de Laboratori.


FONAMENTS BIOTECNOLÒGICS D'APLICACIÓ A LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

    Producció de Fàrmacs Biotecnològics en Plantes.
    Microarrays.
    Fisiopatologia General i Biologia Cel · lular.
    Farmacologia Clínica, Farmacogenómica.
    L'Enginyeria Genètica, eina bàsica en Biotecnologia.
    Eines moduladores de l'Expressió Gènica.
    Eines Genòmiques i les seves Aplicacions.
    Eines proteòmiques i les seves Aplicacions.
    Utilització d'enzims en processos biotecnològics.
    Cèl · lula com Factoria a la Producció de Fàrmacs.
    Aplicació de Biotecnologia a la Indústria Farmacèutica.
    Compostos Actius / Química Combinatòria.


NOVES ÀREES D'INVESTIGACIÓ EN INDÚSTRIA BIOTECNOLÒGICA DE LA SALUT

    Validació de Dianes Terapèutiques.
    Cerca de Compostos d'Activitat Farmacològica.
    Organismes Modificats Genèticament com Sistemes de Producció.
    Aplicacions proteòmiques en Biomedicina.
    Bioinformàtica a la Indústria Farmacèutica.
    Biosensors.
    Nanotecnologia: Biomolècules a escala nanomètrica.
    Anticossos Monoclonals i Biomedicina.
    Disseny de vacunes d'origen biotecnològic.
    Teràpia Cel · lular i Enginyeria de Teixits.


MÀRQUETING DE PRODUCTES biofarmacèutics

    Desenvolupament del Negoci Farmacèutic (acords, Out-licensing).
    Investigació de Mercats Farmacèutics.
    Màrqueting Estratègic de productes farmacèutics.
    Polítiques de Màrqueting Mix.
    Planificació de Màrqueting.
    Quadre de Comandament Integral i Gestió del Coneixement.
    Eines de Màrqueting 2.0 i la seva aplicació en el Sector Farmacèutic.


GESTIÓ COMERCIAL A la indústria biofarmacèutica

    El Procés Comercial.
    Gestió d'Equips Comercials.
    Direcció Comercial.
    Gestió de Nous Clients.
    Eines de la Gestió Comercial: CRM i ETMS.
    Màrqueting Metrics.
    Efectivitat de la Força de Vendes: ROI vs. Venda impactable.
    Optimització de Recursos.
    Forecasting.


COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I RELACIONS INSTITUCIONALS

Relacions Institucionals:

    Responsabilitat Social Corporativa.
    Comunicació i Relacions Públiques.
    Mapa Polític-Administratiu de Influència.

Gestió Hospitalària i Empreses biofarmacèutiques:

    Conceptes de Gestió Hospitalària.
    Gestió d'Hospitals i Productes biofarmacèutics.
    Interaccions i Negociació amb l'administració sanitària.

Comunicació a Clients:

    Habilitats de Negociació Situacional i Motivació.
    Serveis Professionals a la Indústria Biofarmacèutica.


ECONOMIA DE LA SALUT COM A FACTOR CLAU DEL NEGOCI BIOTECNOLÒGIC

    Avaluació Econòmica de Medicaments.
    Investigació de Resultats en Salut.
    Key Account Management: Gestió de Comptes Estratègiques.


GESTIÓ DEL CAPITAL HUMÀ

    Gestió per Competències.
    Eines de Direcció de Persones.
    Estratègies de Recursos Humans.
    Anàlisi de Problemes i Presa de Decisions.
    Habilitats Directives: Treball en Equip.


GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA

    Finançament Públic d'Empreses Biotecnològiques.
    Anàlisi dels Estats Financers.
    Borsa i Mercats Financers.
    Gestió Pressupostària i Marge de Contribució.
    Sistemes de Finançament a Biotecnologia de la Salut.
    Característiques de Capital Risc per a empreses Biotech.
    Estudi de cas Finances Biotech.
    Tallers Business Pla Operacions.


DEPARTAMENT MÈDIC: GESTIÓ D'R + D EN BIOTECNOLOGIA

    Valor Estratègic de R + D + i.
    Plans de Recerca: Del Descobriment de Fàrmacs, a la Clínica.
    Marc legal de la Investigació.
    Estudis Observacionals.
    Lectura Crítica de Documentació Científica.
    Comunicació i Publicació de Dades.
    R + D + I en Biotecnologia.


ENTORN REGULATORI I PATENTS A LA INDÚSTRIA BIOTECNOLÒGICA DE LA SALUT

    Aspectes generals de la Propietat Industrial Intel · lectual.
    Patents a Espanya.
    La protecció internacional de patents.
    Conferència sobre Dret Farmacèutic.
    Biodret.
    Dret Mercantil: Fiscalitat.


TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIES I CREACIÓ D'EMPRESES

    Patents com a font d'informació.
    Models d'Inversió: Foment R + D + I Privada en Biotecnològiques Espanyoles.
    Model d'Empresa Biosanitària.
    Bioemprenedors.
    Capital Risc en Transferència Tecnològica.
    Transferència de Tecnologies en Centres d'Investigació.
    Protecció Industrial del coneixement generat en Centres d'Investigació.
    Model de Transferència Tecnològica de CNIO.
    Genoma España i Transferència en Tecnologia.
    Start Up
    Oceans Blaus en Biotecnologia.
    Creació d'Empreses Biotech.

Destinataris

El Màster en Biotecnologia de la Salut està dirigit a llicenciats en Ciències de la Salut i afins (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Química, etc.), Així com a professionals del sector sanitari i biotecnològic, interessats a adquirir una sòlida especialització en la gestió de les diferents àrees de les empreses de Biotecnologia Sanitària.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Inici: Octubre 2023.

Pràctiques

Pràctiques en empresa.

Lloc on s'imparteix el curs

Madrid
Màster en Biotecnologia de la Salut. XVI Edició (Madrid)
CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Campus i seus: CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,
C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 3ª 08034 Barcelona
Sol·licita informació
X