Curs de Carnet d'Instal·lador autoritzat de fred industrial + Certificat Manipulador de gasos

Descripció

Autoritzacions: Departament d' Innovació Universitat i Empresa, Direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.

Temari

- Nocions fonamentals sobre la teoria del fred- Termodinàmica, diagrama del cicle de refrigeració- Estudi psicomètric de l'aire- Compressors frigorífics- Condensadors i evaporadotes- Recipients i accessoris- Sistema de desglaç per evaporadotes- Regulació, control i seguretat- Materials emprats per a la realització d'instal · lacions frigorífiques- Classificació dels refrigerants- L'aïllament de càmeres- Balanç tèrmic d'una instal · lació frigorífica- Automatització elèctrica de la instal · lació frigorífica- Reglamentació- Aplicacions del fred, cambres d'atmosfera congelada

Destinataris

Per a totes aquelles persones que desitgin obtenir la dita carnet.

Requisits

No són necessaris requisits.

Titulació obtinguda

Certificat vàlid per a l'obtenció i tramitació del carnet d'instal · lador autoritzat de fred industrial A més obtens directament el CERTIFICAT DE MANIPULADOR DE GASOS FLUORATS

Promocions

CONSULTI LES NOSTRES FACILITATS DE PAGAMENT!
CURS NO SUBVENCIONAT!
Campus i seus: CENTRO TECNICO EUROPEO
CENTRO TECNICO EUROPEO
Amadeu Torner, 74 08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
Cursos més populars
X