Curs de Carnet d'instal·lador autoritzat electricitat categoria especialista

Descripció

Dirigit: Per a totes aquelles persones que desitgin obtenir l'aquest carnet

Altres dades d'Interès:

- Estar en possessió del títol:
· Téc. auxiliar en la Branca Electricitat-Electrònica, professió Electricitat.
· Téc. especialista d'instal·lacions i línies elèctriques.
· Téc. especialista en Màquines Elèctriques.
· Mòdul II Instal·lador, Mantenedor Elèctric
· Téc. de grau mitjà en equips o Instal·lacions Electrotècniques.
· Téc. de grau superior en Instal·lacions Electrotècniques.

Titilación: Cerificado vàlid per a l'obtenció i tramitació del carnet d'instal·lador autoritzat d'electricitat categoria especialista

Autoritzacions: Departament d'Economia i Finances, Subdirecció General d'Energia i Minis de la Generalitat de Catalunya

Temari

- Repàs teòric de la normativa específica d'instal·lador categoria bàsica

- Repàs de pràctiques de muntatge d'instal·lador categoria bàsica

- Xarxes de distribució

- Problemes d'aplicació

- Instal·lacions elèctriques dels locals amb el risc d'incendi i explosió

- Instal·lació elèctrica de quiròfans i sales d'intervenció

- Instal·lacions generadores de baixa tensió

- Instal·lació de receptors per a enllumenat

- Pràctiques d'instal·lació de receptors per a enllumenat

- Instal·lacions de sistemes domóticos

- Pràctiques de revisió i inspeccions d'instal·lació

Destinataris


Els instal·ladors i empreses instal·ladores de la categoria especialista podran realitzar, mantenir i reparar les instal·lacions de la categoria bàsica i, a més, les corresponents a:

- Sistemes d'automatització, gestió tècnica de l'energia i seguretat per a habitatges i edificis.
- Sistemes de control distribuït.
- Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades.
- Control de processos.
- Línies aèries o subterráneaspara distribució d'energia.
- Locals amb el risc d'incendi o explosió.
- Quiròfans i sales d'intervenció.
- Llums de descàrrega en alta tensió, rètols lluminosos i similars.
- Instal·lacions generadores de baixa tensió
Curs de Carnet d'instal·lador autoritzat electricitat categoria especialista
CENTRO TECNICO EUROPEO
Campus i seus: CENTRO TECNICO EUROPEO
CENTRO TECNICO EUROPEO
Amadeu Torner, 74 08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
Cursos més populars
X