Linkia FP

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil

Linkia FP

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
consultar preu

Descripció

A Espanya el 88,2% de l'horari laboral està totalment definit per l'empresa, i el percentatge de dones amb fills que tenen un treball a temps parcial és del 79,9%, situant-se en un dels països que un major percentatge de dones amb fills ocupades en una ocupació a temps parcial. Aquestes circumstàncies estan produint una creixent demanda d'educadors infantils que donin resposta a l'auge en la creació de llars d'infants i escoles bressol.
Veure més

Temari del curs

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.
Didàctica de l'educació infantil.
Autonomia personal i salut infantil.
El joc infantil i la seva metodologia.
Expressió i comunicació.
Desenvolupament cognitiu i motriu.
Desenvolupament socioafectiu.
Habilitats socials.
Primers auxilis.
Veure més

Requisits

Estar en possessió del títol de Batxillerat

Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o tècnic especialista (Grau Mitjà)

Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior

Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25

Estar en possessió del títol de COU

Estar en possessió d'un títol de FPII

Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Objetius

Aconseguir la capacitat per programar, intervenir educativament i avaluar programes d'atenció a la infància usant mètodes d'ensenyament-aprenentatge.

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior en Educació Infantil

Perspectives laborals

Educadors infantils en el primer cicle d'educació infantil, sempre sota la supervisió d'un mestre o una mestra.
Educadors en les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
Educadors en institucions i / o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans d'ajuda familiar, seguint les directrius d'altres professionals.
Educadors en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d'oci, granges escola.

Preu

Data d'inici: 26 de Setembre de 2018.
Durada: mínim 2 anys.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil