Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

A Espanya el 88,2% de l'horari laboral està totalment definit per l'empresa, i el percentatge de dones amb fills que tenen un treball a temps parcial és del 79,9%, situant-se en un dels països que un major percentatge de dones amb fills ocupades en una ocupació a temps parcial. Aquestes circumstàncies estan produint una creixent demanda d'educadors infantils que donin resposta a l'auge en la creació de llars d'infants i escoles bressol.

Temari

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.
Didàctica de l'educació infantil.
Autonomia personal i salut infantil.
El joc infantil i la seva metodologia.
Expressió i comunicació.
Desenvolupament cognitiu i motriu.
Desenvolupament socioafectiu.
Habilitats socials.
Primers auxilis.

Requisits

Estar en possessió del títol de Batxillerat
Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o tècnic especialista (Grau Mitjà)
Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior
Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25
Estar en possessió del títol de COU
Estar en possessió d'un títol de FPII
Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Objectius

Aconseguir la capacitat per programar, intervenir educativament i avaluar programes d'atenció a la infància usant mètodes d'ensenyament-aprenentatge.

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior en Educació Infantil

Pràctiques

Pràctiques en empreses líder en el seu sector.

Perspectives laborals

Educadors infantils en el primer cicle d'educació infantil, sempre sota la supervisió d'un mestre o una mestra. Educadors en les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada. Educadors en institucions i / o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans d'ajuda familiar, seguint les directrius d'altres professionals. Educadors en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d'oci, granges escola.

Preu

entre 1000 € i 2500 €
Data d'inici: 26 de Setembre de 2018. Durada: mínim 2 anys.
Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil
Linkia FP
Campus i seus: Linkia FP
Linkia FP
C/ Pelai 7 08001 Barcelona
Cursos més populars
X