Preparació d'Oposicions a Educador Social

1074 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Preparació d'Oposicions a Educador Social
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Vols aconseguir una ocupació pública com Educador / a Social ?. MasterD et prepara per a superar amb èxit les Oposicions d'Educació Social en Serveis Socials. El centre posa a la teva disposició tots els mitjans necessaris per superar les proves de l'oposició:
• Un mètode flexible i personalitzat.
• Temaris actualitzats per al teu convocatòria i material complementari.
• Un equip d'experts professionals que t'acompanyaran durant tot el procés.
• Casos pràctics.
• Classes en directe i videoclases 24 hores.
• 25 acadèmies distribuïdes per tot Espanya.
Si el teu objectiu és aconseguir una estabilitat laboral i tenir assegurat un sou per a tota la vida, prepara't les Oposicions d'Educador Social i aprova amb plaça en la pròxima convocatòria de la teva CCAA !. MasterD et prepara per aconseguir una feina com Educador / a Social superant les Oposicions a la teva localitat.
Proves Oficials d'aquesta Oposició:
Les proves de les oposicions per ser Educador Social seran les determinades pel tribunal format a aquest efecte. L'examen podrà constar de diferents proves: escrites teòriques, pràctiques o orals o entrevista personal. Pel que fa als exercicis, podran ser:
• De tipus test.
• De desenvolupament de diversos temes, triats entre els indicats en el temari inclòs en les bases de la convocatòria.
• De resolució d'un cas pràctic.

Temari

El temari oficial de les Oposicions d'Educació Social per als Serveis Socials consta en total de tres blocs, que són:
• Bloc I: Disciplina i àmbits de l'Educació Social.
• Bloc II: Serveis Socials.
• Bloc III: Legislació constitucional, administrativa i organització de l'Estat.

Competències per a les quals et prepara el curs

El curs capacita perquè qualsevol diplomat en Educació Social ampliï i recordi els coneixements que posseeix en matèria d'Educació Social. A més, prepara les oposicions locals en Serveis Socials (ajuntaments, diputacions i juntes) que no pertanyin ni a serveis de salut, ni a educació, ni a ministeris.

Requisits

Si tens la diplomatura o el grau en Educació Social ia més compleixes uns requisits mínims, estàs capacitat per preparar-te les Oposicions d'Educació Social en Serveis Socials.
Els requisits generals per a presentar-se a aquestes oposicions locals són els següents:
• Tenir complerts els 16 anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació.
• Posseir la titulació de diplomat o grau en Educació Social.
• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques.
• Haver ingressat els drets d'examen.
• Posseir nacionalitat espanyola o la nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea.
• No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.
Com que és una prova de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients. Per això, els requisits que aquí et mostrem han de servir com a orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Casos pràctics: Múltiples exercicis i casos pràctics. Simulacres d'examen similars als exàmens oficials. Material constantment actualitzat. Classes en directe: Sessions en directe amb el teu professor. Tallers presencials: Classes i activitats en els centres MasterD.

Durada

Les convocatòries de les Oposicions d'Educació Social són bastants i variables, ja que es convoquen a nivell autonòmic, provincial, comarcal i local.

Perspectives laborals

Es pot exercir en: Ajuntaments. Comarques. Juntes. Diputacions.
Preparació d'Oposicions a Educador Social
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X