Fundació Eduard Soler

Cicle Formatiu de Grau Superior en Robòtica, Automatització i Mecatrònica

Fundació Eduard Soler

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
3 Anys

Descripció

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Robòtica, Automatització i Mecatrònica està orientat a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques  en sistemes industrials i configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials. El CFGS combina l'estudi de la tecnologia mecànica, l'electrònica, els sistemes de control i la informàtica i les comunicacions industrials, de manera integrada, per donar resposta a les necessitats de la indústria 4.0. També s'aprofundeix en la planificació, la supervisió, la posada en marxa, el muntatge i el manteniment dels sistemes mecatrònics, seguint els protocols de qualitat, seguretat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.  El món de la indústria necessita professionals capaços de respondre a les exigències d'un món connectat i en constant canvi. Estudiant aquest cicle aprendràs una de les professions amb més futur.
Veure més

Temari del curs

Aquests són els mòduls que cursaràs en el CFGS en Robòtica, Automatització i Mecatrònica:
 • Sistemes mecànics
 • Sistemes elèctrics i electrònics
 • Elements de màquines
 • Processos de fabricació
 • Representació gràfica de sistemes mecatrònics
 • Configuració de sistemes mecatrònics
 • Processos i gestió de manteniment i qualitat
 • Simulació de sistemes mecatrònics
 • Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
 • Sistemes seqüencials programables
 • Sistemes de mesura i regulació
 • Sistemes de potència
 • Documentació tècnica
 • Sistemes programables avançats
 • Robòtica industrial
 • Comunicacions industrials
 • Integració de sistemes d'automatització industrial
 • Informàtica industrial
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte de mecatrònica industrial
 • Projecte d'automatització i robòtica industrial
 • Formació en centres de treball
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Seràs capaç de configurar instal·lacions i sistemes automàtics, d'acord amb les especificacions
Seràs capaç d'elaborar els programes de control, d'acord amb les característiques funcionals de la instal·lació
Seràs capaç de configurar els equips, desenvolupant programes de gestió i control de xarxes de comunicació
Seràs capaç d'elaborar pressupostos d'instal·lacions automàtiques, optimitzant els aspectes econòmics en funció dels requeriments tècnics
Seràs capaç de definir el protocol de muntatge, les proves i les pautes per a la posada en marxa d'instal·lacions automàtiques
Seràs capaç de gestionar el subministrament i l?emmagatzemament de materials i d?equips, definint la logística i controlant les existències
Seràs capaç de programar, mantenir i reparar els sistemes mecatrònics
Seràs capaç d'elaborar plànols i esquemes d?instal·lacions i sistemes automàtics amb les eines informàtiques de disseny
Seràs capaç d'organitzar i coordinar equips de treball, assumint el lideratge

Requisits

Tenen accés directe als cicles formatius de grau superior (CFGS) les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat

 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista

 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental

 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari

 • Haver superat el curs o la prova específica per a l'accés als CFGS (CAS)

 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent

 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

 • Tenir 18 anys i un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) del mateix grup d'itinerarisIdiomes en què s'imparteix

Català.

Horari/Torn

Horari de tarda.

Lloc on s'imparteix el curs

FES (Ripoll).

Titulació obtinguda

Títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en Automatització i Robòtica Industrial.
Títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en Mecatrònica Industrial.

Perspectives laborals

Cap d'equip de supervisió i muntatge de sistemes automatitzats i d'instal·lacions de maquinària i equips industrials
Cap d'equip de manteniment de sistemes automatitzats i d'instal·lacions de maquinària i equips industrials
Cap de manteniment mecànic
Cap de manteniment elèctric
Cap d'equip de taller electromecànic
Tècnic/a en organització del manteniment de sistemes d'automatització industrial
Tècnic/a en planificació i programació del manteniment industrial
Tècnic/a en departaments de I+D+i
Programador/a-controlador/a de robots industrials
Projectista de sistemes de control, mesura i regulació de sistemes d?automatització industrial
Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d?automatització industrial
Tècnic/a en preparació i calibratge de màquines i equips de producció automàtica
Dissenyador/a de circuits i de sistemes integrats d'automatització industrial

Promocions

Una part de la formació és finançada per la Fundació.

Avantatges del curs

Grups reduïts.
Una part de la formació és finançada per la Fundació.
Disposem d'habitatges per estudiants.
Possibilitat d'acollir-se al programa Erasmus +.
Més d'un 95% d'inserció laboral.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior en Robòtica, Automatització i Mecatrònica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu de Grau Superior en Robòtica, Automatització i Mecatrònica