Cicle Formatiu de Grau Superior en Robòtica, Automatització i Mecatrònica

29 Persones han demanat informació
1629 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Fundació Eduard Soler
Cicle Formatiu de Grau Superior en Robòtica, Automatització i Mecatrònica
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Ripoll (Girona)
3 anys
Consulteu el preu

Descripció

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Robòtica, Automatització i Mecatrònica està orientat a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques  en sistemes industrials i configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials. El CFGS combina l'estudi de la tecnologia mecànica, l'electrònica, els sistemes de control i la informàtica i les comunicacions industrials, de manera integrada, per donar resposta a les necessitats de la indústria 4.0. També s'aprofundeix en la planificació, la supervisió, la posada en marxa, el muntatge i el manteniment dels sistemes mecatrònics, seguint els protocols de qualitat, seguretat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.  El món de la indústria necessita professionals capaços de respondre a les exigències d'un món connectat i en constant canvi. Estudiant aquest cicle aprendràs una de les professions amb més futur.

Temari

Aquests són els mòduls que cursaràs en el CFGS en Robòtica, Automatització i Mecatrònica:
 • Sistemes mecànics
 • Sistemes elèctrics i electrònics
 • Elements de màquines
 • Processos de fabricació
 • Representació gràfica de sistemes mecatrònics
 • Configuració de sistemes mecatrònics
 • Processos i gestió de manteniment i qualitat
 • Simulació de sistemes mecatrònics
 • Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
 • Sistemes seqüencials programables
 • Sistemes de mesura i regulació
 • Sistemes de potència
 • Documentació tècnica
 • Sistemes programables avançats
 • Robòtica industrial
 • Comunicacions industrials
 • Integració de sistemes d'automatització industrial
 • Informàtica industrial
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte de mecatrònica industrial
 • Projecte d'automatització i robòtica industrial
 • Formació en centres de treball

Competències per a les quals et prepara el curs

Seràs capaç de configurar instal·lacions i sistemes automàtics, d'acord amb les especificacions Seràs capaç d'elaborar els programes de control, d'acord amb les característiques funcionals de la instal·lació Seràs capaç de configurar els equips, desenvolupant programes de gestió i control de xarxes de comunicació Seràs capaç d'elaborar pressupostos d'instal·lacions automàtiques, optimitzant els aspectes econòmics en funció dels requeriments tècnics Seràs capaç de definir el protocol de muntatge, les proves i les pautes per a la posada en marxa d'instal·lacions automàtiques Seràs capaç de gestionar el subministrament i l?emmagatzemament de materials i d?equips, definint la logística i controlant les existències Seràs capaç de programar, mantenir i reparar els sistemes mecatrònics Seràs capaç d'elaborar plànols i esquemes d?instal·lacions i sistemes automàtics amb les eines informàtiques de disseny Seràs capaç d'organitzar i coordinar equips de treball, assumint el lideratge

Requisits

Tenen accés directe als cicles formatius de grau superior (CFGS) les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Haver superat el curs o la prova específica per a l'accés als CFGS (CAS)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Tenir 18 anys i un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) del mateix grup d'itineraris

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Titulació obtinguda

Títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en Automatització i Robòtica Industrial. Títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en Mecatrònica Industrial.

Pràctiques

Classes pràctiques amb equipament industrial.

Perspectives laborals

Cap d'equip de supervisió i muntatge de sistemes automatitzats i d'instal·lacions de maquinària i equips industrials Cap d'equip de manteniment de sistemes automatitzats i d'instal·lacions de maquinària i equips industrials Cap de manteniment mecànic Cap de manteniment elèctric Cap d'equip de taller electromecànic Tècnic/a en organització del manteniment de sistemes d'automatització industrial Tècnic/a en planificació i programació del manteniment industrial Tècnic/a en departaments de I+D+i Programador/a-controlador/a de robots industrials Projectista de sistemes de control, mesura i regulació de sistemes d?automatització industrial Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d?automatització industrial Tècnic/a en preparació i calibratge de màquines i equips de producció automàtica Dissenyador/a de circuits i de sistemes integrats d'automatització industrial

Promocions

Una part de la formació és finançada per la Fundació.

Avantatges del curs

Grups reduïts. Una part de la formació és finançada per la Fundació. Disposem d'habitatges per estudiants. Possibilitat d'acollir-se al programa Erasmus +. Més d'un 95% d'inserció laboral.

Lloc on s'imparteix el curs

FES (Ripoll).

Horari

Horari de tarda.
Cicle Formatiu de Grau Superior en Robòtica, Automatització i Mecatrònica
Fundació Eduard Soler
Campus i seus: Fundació Eduard Soler
Fundació Eduard Soler
Av. Eduard Soler, 1 17500 Ripoll (Girona)
Sol·licita informació
X