Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral

Ensenyaments professionals de música, dansa i altres arts escèniques
Oficial / homologat
Presencial
2 anys
11824 €

Descripció

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral, títol reconegut per la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu aplicar les tècniques d'interpretació, moviment i veu per actuar en viu o mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l'actuació i per ser capaç de preparar tècniques d'expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

Temari

Pla d'estudis integral (PEI):
El PEI de Lazzigags és un projecte de formació integral que permet un aprenentatge i una avaluació dels continguts, des de totes les perspectives necessàries.
Aquesta estratègia afavoreix la productivitat i les competències, formar-nos ens fa continuar millorant. Ens ajuda a marcar la diferència i millorem la competitivitat per diferenciar-nos professionalment al mercat actual. Ens prepara per adaptar-nos als canvis i la transformació de l'entorn.
Aquest aprenentatge de 360º ens ajuda a sentir que progressem, que mai no deixem d'avançar, de conèixer i experimentar. Cada nou aprenentatge retroalimenta els ja adquirits anteriorment. El pla d'estudis s'organitza en dos anys, per tal de proporcionar a l'alumnat les eines necessàries per enfrontar-se amb el futur professional, sigui quin sigui l'àmbit que trieu.
S'organitzen les matèries de manera que al primer curs, les assignatures relacionades amb els mòduls de tècniques d'interpretació i entrenament actoral estan orientades a l'obertura i desinhibició de l'alumnat, és per això que el treball de màscara i commedia dell'arte són el pilar d'aquest primer curs per tal de potenciar el treball físic i corporal. Un cop es té el cos preparat, s'aprofundeix la feina en la concreció i el detall.
Quant a les assignatures del mòdul de tècniques de veu i cant, també se segueix aquesta mateixa línia, projecció, obertura i consciència del propi cos, possibilitats i limitacions de laparell fonador.
Amb vista al segon curs, en aquestes assignatures es treballa el concret, el format petit de cinema i televisió, que requereix unes tècniques interpretatives diferents. Les assignatures del mòdul de tècniques de veu també s'enfoquen des d'aquesta perspectiva del treball de càmera així com la dicció.
A més, al segon curs, es proposa el treball d'interpretació davant la càmera en anglès, ja que es creu que així els nostres alumnes tenen més possibilitats de treballar i poden optar a més ofertes en el món laboral artístic.
Amb aquesta proposta destudis els alumnes sortiran preparats per enfrontar-se als diferents àmbits de lactuació, formats com actors i actrius complets i amb les eines necessàries per sentir-se segurs de cara al futur.

Assignatures de 1r:
• Teoria i història del teatre I
• Interpretació I
• Màscara
• Comèdia dell'Arte
• Mimodinàmica i Personatge
• Ioga
• Dansa per a actors I
• Lluita escènica
• Cant I
• Tècnica Vocal I
• Dicció catalana I
• Escenes I
• Interpretació a càmera I
• Preparació al càsting
• Producció i FOL

Assignatures de 2n:
• Teoria i història del teatre II
• Teoria i història del cinema
• Interpretació II
• Dramatúrgia
• Taller de Bufons i Clown
• Ioga II
• Dansa per a actors II
• Entrenament actoral
• Cant II
• Tècnica Vocal II
• Dicció catalana II
• Dicció castellana
• Escenes II
• Interpretació a càmera II (anglès)
• Interpretació de cançons
• Taller escènic
• Pedagogia teatral
• Comunicació i dinamització
• Projecte integrat
Masterclasses i intensius durant els dos cursos que complementen el programa destudis.

Competències per a les quals et prepara el curs

Competència general: Aplicar les tècniques d'interpretació, moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització basades en l'actuació i per preparar tècniques d'expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i seguretat. Capacitats clau: Autonomia, innovació, organització de la feina, responsabilitat, relació interpersonal, treball en equip i presa de decisions. Algunes de les competències professionals, personals i socials del curs són: Tenir la preparació física idònia i la consciència i la col·locació corporals adequades per a l'actuació. Aplicar l'expressivitat del cos mitjançant el gest i el moviment. Emprar la veu com a instrument per a la interpretació parlada i cantada, per aplicar-la a una situació dramàtica concreta. Construir personatges a partir de laplicació de diferents tècniques interpretatives.

Requisits

• El títol de batxillerat o equivalent o haver superat la prova daccés als cicles formatius de grau superior darts plàstiques i disseny.
• En tots dos casos, també cal superar una prova específica d'accés que es farà a l'Espai Lazzigags, on podràs demostrar les aptituds necessàries per cursar aquest ensenyament.
Prova específica d'accés:
Aquestes proves d?accés consten d?exercicis individuals i grupals en què s?avaluen les aptituds físiques, vocals i interpretatives de l?aspirant. Es valora positivament la capacitat d'improvisació, l'expressió corporal i la vocal, el treball individual i l'adaptació al grup.
Les proves es divideixen en quatre parts:
• Cos i interpretació (individual i grupal). Consisteix en exercicis físics i de moviment i improvisacions que proposa la comissió avaluadora.
• Veu i cant (individual i grupal). Consisteix en exercicis de veu i cant que proposa la comissió avaluadora.
• Representació d?un monòleg (individual). L'aspirant tria un text el dia de la inscripció i l'ha de portar memoritzat el dia de la prova.
• Entrevista personal

Metodologia

Presencial. Metodologia participativa i activa de l'alumnat, fent-lo responsable del procés educatiu, per tant l'avaluació és contínua basada en l'observació directa dels resultats d'aquests aprenentatges. Es prioritza una educació interdisciplinària entre les assignatures que s'imparteixen. A Lazzigags prioritzen el treball en equip però també fan un seguiment individualitzat de cada alumne, per potenciar les seves capacitats i aptituds i donar recursos per cobrir les possibles mancances. Paral·lelament, es dóna l'oportunitat als alumnes de posar en pràctica els coneixements adquirits durant la seva formació, ja que el ventall professional que se'ls ofereix és molt ampli, des d'impartir classes de teatre a l'escola o altres centres, fins a participar en un procés de creació d'un espectacle a tots els àmbits (producció, direcció, ajudantia, vestuari, escenografia, interpretació, assessorament musical, corporal, etc.).

Durada

Durada: 2 anys acadèmics (2.000 hores: 1.854 hores de formació a l'escola. 166 hores de pràctiques a empreses del sector).

Objectius

Els objectius del Cicle són: assolir la preparació física i interpretativa idònia per a lactuació teatral; aplicar i integrar les tècniques dinterpretació, moviment i veu a lactuació; aconseguir la interpretació d'un personatge dins la dramatúrgia; i dotar de solvència creativa i professional els actors i actrius.

Titulació obtinguda

L´alumne adquirirà el títol oficial reconegut pel Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya impartit per l´Escola d´Arts Escèniques Espai Lazzigags; segons el Decret 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques dactuació teatral, establint-se el seu currículum.

Pràctiques

166 hores de pràctiques a empreses del sector.

Perspectives laborals

En finalitzar el Cicle Formatiu, l'alumne adquireix totes les unitats de competència necessàries per exercir professionalment l'aplicació de les tècniques d'actuació teatral, de manera autònoma o altres. Les sortides professionals del cicle són: Actor/actriu en viu. Actor/actriu a mitjans audiovisuals. Especialista en activitats de dinamització teatral. Especialista en tècniques dexpressió i comunicació.

Promocions

Mètode de pagament únic i fraccionat.

Preu

11824 €
El preu del cicle formatiu de grau superior és de 5.912 euros per curs (2 anys acadèmics) que sumen un total de 11.824 euros.

Avantatges del curs

Les pràctiques en empresa permeten als estudiants complementar la formació rebuda a les aules i faciliten la inserció al món laboral. Per a les empreses, acollir estudiants en pràctiques significa una oportunitat per conèixer i formar els seus futurs professionals. Els estudiants poden proposar l'empresa on volen fer les pràctiques i la direcció de l'escola és l'encarregada de gestionar-les i assessorar l'estudiant. Les pràctiques es poden realitzar a empreses el tipus productores de televisió, de cinema, de teatre, Centres Cívics, Ajuntaments, entre d'altres.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada. La seva aplicació requereix lassistència a un mínim del 80% de les hores lectives. Una assistència inferior al 80% no justificada impossibilita la seva avaluació corresponent.
Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral
Espai Lazzigags
Campus i seus: Espai Lazzigags
Espai Lazzigags
C/ Vallespir, 32 08014 Barcelona
Cursos més populars
X