Bemen 3

TecnicSuperior Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Bemen 3

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2000 Hores
 • 3
  -
  • Barcelona
  • Barcelona
  • Barcelona

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

El centre disposa de l'autorització per impartir el "2 x 3". L'obtenció de dos titulacions de la família professional d'Informàtica en només tres cursos. El primer curs és comú, el segon curs és d'especialització (administració de sistemes, desenvolupament d'aplicacions multiplataforma o d'aplicacions web) i en el tercer curs, si s'escau, s'obtindria un segon títol de tècnic superior en informàtica. Temari del curs

 • Sistemes informàtics (198 h)
 • Bases de dades (231 h)
 • Programació (297 h)
 • Llenguatge marquis i sistemes gestió d'informació (99 h)
 • Formació i orientació laboral (99 h)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
 • Entorns de desarrollo (66 h)
 • Accés a dades (132 h)
 • Desenvolupament d'interfícies (99 h)
 • Programació multimèdia i Dispositius Mòbils (99 h)
 • Programació de serveis i processos (99 h)
 • Sistemes de gestió empresarial (99 h)
 • Projecte desarrollo d'aplic. multiplataforma (99 h)
 • Formació en centres de Treball (317 h)

Durada

1653 hores de formació al centre i 317 hores de formació als centres de treball.

Titulació obtinguda

Tecnic Superior Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Perspectives laborals

Aquest professional exerceix la seva activitat en entitats públiques o privades de qualsevol grandària, tant per compte aliè com per compte propi, realitzant el seu treball en l?àrea de desenvolupament d?aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d?intranet, extranet i internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Preu

A consultar

Avantatges del curs

La formació en centres de Treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels CICLES FORMATIUS. Consisteix en la Realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de coneixer l'entorn real de la Professió, aplicar a els Coneixements adquirits i la inserció laboral. La FCT és Pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades paper Departament d'Ensenyament i és coordinin amb el centre mitjançant a els tutors d'FCT (del centre il 'empresa). El tutor / a d'FCT del centre recull els necessitats i disponibilitats dels estudiants i a els Proposa els 'entitats on Fer els Pràctiques. Els estudiants también podin proposar empreses i institucions. Una cop assignada l'empresa o Institució, l'estudiant haura de desenvolupà els Competències establertes (entrevista, Objectius curriculars, etc.) amb la supervisió dels tutors / es del centre i empresa.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

TecnicSuperior Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

TecnicSuperior Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma