Conseller de Seguretat

Curs
Distància
entre 250 € i 500 €

Descripció

MATERIAL:
Temari específic actualitzat
acord Europeu
Programa interactiu. Exercicis.

Exàmens segons la comunitat.
Tots els nostres cursos compten amb el suport d'un tutor personal per a la realització del curs, amb el qual pot contactar tots els dies, de 9h. del matí fins a les 21/30.
No hi ha limitacions de consultes, ni de temps de durada.

Temari

BLOC 1.
HISTÒRIA DE L'ACORD EUROPEU SOBRE TRANSPORT DE MERCANCIAS PERILLOSES.
NORMATIVA NACIONAL
COMISSIÓ INTERMINISTERIAL.
AUTORITATS COMPETENTS
NORMATIVA PER A TOTS ELS MODES DE TRANSPORT.
ESTRUCTURA DELS ACORDS.
FUNCIONAMENT DE L'ACORD I DERROGACIONES.
GRAU DE PERILLS I CLASSIFICACIÓ DE RISCOS.
CODIS DE CLASSIFICACIÓ.
LIMITACIÓ DE QUANTITATS TRANSPORTADES.
EXEMPCIONS TOTALS.
RESPONSABILITATS DEL CONSELLER I ELS SEUS ASSESSORATS.
EXÀMENS
TEMARI DE LA FORMACION DEL CONSELLER DE SEGURETAT.
OBLIGACIONS DE LES EMPRESES.
ETC ...............

Preu

entre 250 € i 500 €
PREU DEL CURS A CONSULTAR. OFERTA; 500 EUROS.
Conseller de Seguretat
Estudios Cicerón
Campus i seus: Estudios Cicerón
Estudios Cicerón
(Barcelona)
Cursos més populars
X