Grau en Logística Empresarial

11 Persones han demanat informació
1134 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.480 €
Sol·licita informació
Escola Universitària Mediterrani (Adscrito a UdG) - EU Mediterrani
Grau en Logística Empresarial
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
Preu 6.480 €

Descripció

El Grau en Logística Empresarial (Modalitat Dual) que imparteix l'Escola Universitària Mediterrani prepara a l'estudiant per a un sector emergent i ple d'oportunitats. Una cursa de logística especialitzada i enfocada a formar els millors experts en logística en un entorn global, on l'alumne, gràcies a el component dual de la seva formació, s'integra en les empreses ja des del tercer curs de carrera, ampliant així el seu horitzó professional.
Per què el Grau dual en Logística Empresarial ?:
El sector econòmic de la logística és un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d'alta especialització a casa nostra. Segons dades de l'Associació per a la Recerca de l'Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la logística representa actualment al voltant de l'12% de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d'euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L'alt nivell d'ocupabilitat de l'grau en logística empresarial que oferim als EUA Mediterrani es veu optimitzat pel nostre innovador pla d'estudis Dual, que facilita la inserció laboral de l'alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses de logística internacional, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat. I per millorar la teva formació, s'inclou en la cursa les titulacions oficials d'anglès i alemany, a més d'un ordinador portàtil Apple, d'ús habitual a les aules.

Temari

Pla d'estudis.
• Formació bàsica (FB) 60 crèdits
• Formació obligatòria (FO) 108 crèdits
• Assignatures optatives (AO) 18 crèdits
• Pràctiques externes duals obligatòries (PE) 42 crèdits
• Treball final de grau (TFG) 12 crèdits
Total: 240 crèdits ECTS * dividits en 4 anys
* European Credit Transfer System, el sistema de crèdits de reconeixement a la Unió Europea.

Assignatures del Grau Dual en Logística empresarial
Primer curs

• Fonaments de l'empresa 24 ECTS
o Fonaments d'administració i gestió d'empreses
o Introducció a l'economia
o Fonaments de dret i marc jurídic del negoci logístic
o Gestió financera i costos logístics
• Principis de logística i transport 12 ECTS
o Fonaments de la logística
o Modalitats del transport i intermodalitats
• Distribució comercial i comerç internacional 6 ECTS
o Internacionalització, globalització i comerç internacional
• Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.06 ECTS
o Mètodes quantitatius aplicats a la logística
• Àrees i eines de suport a la logística 6 ECTS
o Fonaments de meteorologia i climatologia
• Llengües estrangeres aplicades a la logística 6 ECTS
o Anglès I
o Alemany I

Segon curs
• Fonaments de l'empresa 6 ECTS
o Gestió dels recursos humans
• Principis de logística i transport 6 ECTS
o Transport de contenidors
o Dret del transport
• Distribució comercial i comerç internacional 6 ECTS
o Fonaments del màrqueting i distribució comercial
• Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.012 ECTS
o Sistemes d'informació aplicats a la logística 4.0
o Estadística aplicada a la logística 4.0
• Àrees i eines de suport a la logística 12 ECTS
o Direcció d'operacions aplicades a la logística
o Gestió de riscos i sistemes d'assegurances en logística
• Estratègia integral de la logística 12 ECTS
o Gestió de la cadena de subministraments (SCM)
o Emmagatzematge i gestió d'estocs
• Llengües estrangeres aplicades a la logística 6 ECTS
o Anglès II
o Alemany II

Tercer curs
• Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.012 ECTS
o Gestió de dades i aplicacions Big Data en la logística 4.0
o Aplicació de models de simulació en logística 4.0
• Àrees i eines de suport a la logística6 ECTS
o Gestió de la qualitat aplicada a la logística
• Estratègia integral de la logística18 ECTS
o Gestió de compres a proveïdors i indústria auxiliar (Inbound)
o Activitat logística en planta (Inhouse)
o Logística d'expedició (Outbound) i logística inversa
• Pràctiques laborals en empreses o departaments logísticos18 ECTS
o Pràctiques en empreses o departaments logístics I
o Pràctiques en empreses o departaments logístics II
• Llengües estrangeres aplicades a la logística6 ECTS
o Anglès III
o Alemany III

Quart curs
• Pràctiques laborals en empreses o departaments logístics 24 ECTS
o Pràctiques en empreses o departaments logístics III
o Pràctiques en empreses o departaments logístics IV
• Llengües estrangeres aplicades a la Logística6 ECTS
o Anglès IV
o Alemany IV
• Treball final de grado12 ECTS
o Treball final de grau
• Optativas18 ECTSLengua i cultura xinesa I
o Llengua i cultura xinesa II
o Llengua i cultura francesa I
o Llengua i cultura francesa II
o Direcció estratègica
o Pràctiques d'aplicació en la logística del sector de l'automoció
o Pràctiques d'aplicació en la logística dels sectors farmacèutics i químics
o Pràctiques d'aplicació en la logística del sector tèxtil i moda
o Pràctiques d'aplicació en la logística del sector agroalimentari
o Pràctiques d'aplicació en la logística a empreses de gran distribució
o Pràctiques d'aplicació en la logística del turisme i transport de viatgers
o Pràctiques d'aplicació logística al negoci portuari i navilier
o Pràctiques d'aplicació en la logística aeroportuària
o Pràctiques en consultories per desenvolupar projectes d'innovació logística i noves tecnologies

Competències per a les quals et prepara el curs

Perfil professional competencial: S'elabora un perfil professional de les qualitats i competències de cada alumne que s'envia a les empreses nacionals i internacionals en les que el graduat estigui interessat en treballar. Algunes de les competències són: Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi aplicats a la logística. Desenvolupar els processos i les funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics. Analitzar les característiques de el comerç internacional i distribució comercial, establint oportunitats de mercat. Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial. Planificar, organitzar i controlar les àrees i eines de suport a la logística. Planificar, organitzar i controlar les àrees estratègiques de la logística.

Destinataris

Estudiants interessats en el sector de la logística, un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d'alta especialització a casa nostra. Segons dades de l'Associació per a la Recerca de l'Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la logística representa actualment al voltant de l'12% de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d'euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L'alt nivell d'ocupabilitat de l'grau en logística empresarial que s'ofereix en EU Mediterrani es veu optimitzat per un innovador pla d'estudis Dual, que facilita la inserció laboral de l'alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses de logística internacional, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat.

Requisits

Podran matricular-se als estudis de logística empresarial en EU Mediterrani els alumnes que compleixin algun dels següents requisits:
• Proves d'accés a la universitat (PAU) - Selectivitat.
• Cicles formatius de grau superior (CFGS i FP II) o títols equivalents.
• Proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
• Proves d'accés a la universitat per a majors de 40 anys.
• Proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys.
• Estudiants de sistemes educatius estrangers.
• Haver finalitzat altres estudis amb títol oficial de grau, llicenciatura, diplomatura o equivalents.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

No són necessàries proves d'accés. Accés per preinscripció universitària al juny. Estudiants estrangers, accés per convalidació del batxillerat.

Metodologia

Formació dual a Barcelona: La formació dual és un model d'aprenentatge que integra l'àmbit acadèmic i el professional, que es complementen durant la durada de l'Grau en Logística Empresarial, per oferir un programa formatiu de grau innovador. És un model d'aprenentatge que integra l'àmbit acadèmic i el professional, que es complementen durant la durada de l'Grau en Logística Empresarial, per oferir un programa formatiu de grau innovador per tal d'aconseguir un alt nivell de professionalització dels aprenents en el sector logístic. La formació dual és una via de formació concebuda per millorar l'ocupabilitat i el desenvolupament individual, així com per augmentar l'adequació permanent a les exigències de l'món professional. Allò que la fa més interessant és que facilita les situacions experimentals que afavoreixen l'adquisició de competències.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i català A més s'imparteixen classes d'anglès i alemany.

Durada

Crèdits europeus: 240.

Objectius

El sector econòmic de la logística és un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d'alta especialització a casa nostra. Segons dades de l'Associació per a la Recerca de l'Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la logística representa actualment al voltant del 12% de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d'euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L'alt nivell d'ocupabilitat del grau en logística empresarial que s'ofereix en EU Mediterrani es veu optimitzat per un innovador pla d'estudis Dual, que facilita la inserció laboral de l'alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses de logística internacional, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat.

Titulació obtinguda

Titulació oficial Graduat en Logística Empresarial per la Universitat de Girona que ha estat reconeguda entre les 5 millors universitats d'Espanya (rànquing CyD 2018).

Pràctiques

Pràctiques professionals amb contracte laboral garantit en les empreses col·laboradores a partir del tercer curs de la carrera.

Perspectives laborals

Excel·lent inserció laboral, l'alumne obté un contracte de treball a partir del tercer curs per poder seguir la formació directament a les empreses col·laboradores. Per això el centre compta amb partners tan destacats com el CIAC (Clúster de l'Automocion de Catalunya) i ABE-l (Associació per a la Recerca de la Qualitat en Logística).

Promocions

Programa de beques internes disponible.

Avantatges del curs

Avantatges: Un ordinador portàtil Apple MacBook Air de regal per a usar en les classes Preparació i examen de l'títol oficial d'anglès First Certificate, Advanced o Proficiency en la pròpia universitat. Títol oficial d'Alemany a la mateixa universitat. Col·laboració amb les empreses a Barcelona més importants de el sector logístic abastant des de l'automoció, químic, farmacèutic, tèxtil i moda, agroalimentari, gran distribució, transport de viatgers ports i navilieres, aeroports fins a la innovació logística i noves tecnologies. Possibilitat d'estudiar fins a 4 idiomes dins de la carrera de Logística amb anglès i alemany obligatoris durant els 4 cursos i xinès mandarí i francès opcionals. Ampli programa de Tutoria.

Borsa de treball

L'alumne obté un contracte laboral a partir del tercer curs.

Professorat

Cos docent format per professionals acreditats i experts.

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua i en les empreses.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Horari

Tardes de 16 a 21 h.
Grau en Logística Empresarial
Escola Universitària Mediterrani (Adscrito a UdG) - EU Mediterrani
Campus i seus: Escola Universitària Mediterrani (Adscrito a UdG) - EU Mediterrani
Escola Universitària de Turisme Mediterrani
C/ Rocafort 104 08015 Barcelona
Sol·licita informació
X