Escola Universitària Mediterrani

Grau en Logística empresarial

Escola Universitària Mediterrani

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
4 Anys
  • Barcelona

Descripció

El Grau en Logística Empresarial (modalitat dual) que s'imparteix a l'Escola Universitària Mediterrani prepara l'estudiant per a un sector emergent i ple d'oportunitats. Una cursa de logística especialitzada i enfocada a formar els millors experts en logística en un entorn global, on l'alumne, gràcies al component dual de la seva formació, s'integra en les empreses ja des del tercer curs de carrera, ampliant així el seu horitzó professional.

El sistema Dual combina la formació a les aules impartida per professionals d'empreses partners, amb un contracte laboral en el tercer i quart curs on desenvoluparàs les competències adquirides durant la carrera.

Temari del curs

Pla d'estudis.
• Formació bàsica (FB) 60 crèdits
• Formació obligatòria (FO) 108 crèdits
• Assignatures optatives (AO) 18 crèdits
• Pràctiques externes duals obligatòries (PE) 42 crèdits
• Treball final de grau (TFG) 12 crèdits
Total: 240 crèdits ECTS * dividits en 4 anys
* European Credit Transfer System, el sistema de crèdits de reconeixement a la Unió Europea.

Assignatures del Grau Dual en Logística empresarial
Primer curs

• Fonaments de l'empresa 24 ECTS
o Fonaments d'administració i gestió d'empreses
o Introducció a l'economia
o Fonaments de dret i marc jurídic del negoci logístic
o Gestió financera i costos logístics
• Principis de logística i transport 12 ECTS
o Fonaments de la logística
o Modalitats del transport i intermodalitats
• Distribució comercial i comerç internacional 6 ECTS
o Internacionalització, globalització i comerç internacional
• Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.06 ECTS
o Mètodes quantitatius aplicats a la logística
• Àrees i eines de suport a la logística 6 ECTS
o Fonaments de meteorologia i climatologia
• Llengües estrangeres aplicades a la logística 6 ECTS
o Anglès I
o Alemany I

Segon curs
• Fonaments de l'empresa 6 ECTS
o Gestió dels recursos humans
• Principis de logística i transport 6 ECTS
o Transport de contenidors
o Dret del transport
• Distribució comercial i comerç internacional 6 ECTS
o Fonaments del màrqueting i distribució comercial
• Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.012 ECTS
o Sistemes d'informació aplicats a la logística 4.0
o Estadística aplicada a la logística 4.0
• Àrees i eines de suport a la logística 12 ECTS
o Direcció d'operacions aplicades a la logística
o Gestió de riscos i sistemes d'assegurances en logística
• Estratègia integral de la logística 12 ECTS
o Gestió de la cadena de subministraments (SCM)
o Emmagatzematge i gestió d'estocs
• Llengües estrangeres aplicades a la logística 6 ECTS
o Anglès II
o Alemany II

Tercer curs
• Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.012 ECTS
o Gestió de dades i aplicacions Big Data en la logística 4.0
o Aplicació de models de simulació en logística 4.0
• Àrees i eines de suport a la logística6 ECTS
o Gestió de la qualitat aplicada a la logística
• Estratègia integral de la logística18 ECTS
o Gestió de compres a proveïdors i indústria auxiliar (Inbound)
o Activitat logística en planta (Inhouse)
o Logística d'expedició (Outbound) i logística inversa
• Pràctiques laborals en empreses o departaments logísticos18 ECTS
o Pràctiques en empreses o departaments logístics I
o Pràctiques en empreses o departaments logístics II
• Llengües estrangeres aplicades a la logística6 ECTS
o Anglès III
o Alemany III

Quart curs
• Pràctiques laborals en empreses o departaments logístics 24 ECTS
o Pràctiques en empreses o departaments logístics III
o Pràctiques en empreses o departaments logístics IV
• Llengües estrangeres aplicades a la Logística6 ECTS
o Anglès IV
o Alemany IV
• Treball final de grado12 ECTS
o Treball final de grau
• Optativas18 ECTSLengua i cultura xinesa I
o Llengua i cultura xinesa II
o Llengua i cultura francesa I
o Llengua i cultura francesa II
o Direcció estratègica
o Pràctiques d'aplicació en la logística del sector de l'automoció
o Pràctiques d'aplicació en la logística dels sectors farmacèutics i químics
o Pràctiques d'aplicació en la logística del sector tèxtil i moda
o Pràctiques d'aplicació en la logística del sector agroalimentari
o Pràctiques d'aplicació en la logística a empreses de gran distribució
o Pràctiques d'aplicació en la logística del turisme i transport de viatgers
o Pràctiques d'aplicació logística al negoci portuari i navilier
o Pràctiques d'aplicació en la logística aeroportuària
o Pràctiques en consultories per desenvolupar projectes d'innovació logística i noves tecnologies
Veure més

Destinataris

Estudiants interessats en el sector de la logística, un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d'alta especialització a casa nostra. Segons dades de l'Associació per a la Recerca de l'Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la logística representa actualment al voltant del 12% de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d'euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L'alt nivell d'ocupabilitat del grau en logística empresarial que s'ofereix en EU Mediterrani es veu optimitzat per un innovador pla d'estudis Dual, que facilita la inserció laboral de l'alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses de logística internacional, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat.
Veure més

Requisits

Podran matricular-se als estudis de logística empresarial en EU Mediterrani els alumnes que compleixin algun dels següents requisits:

• Proves d'accés a la universitat (PAU) - Selectivitat.

• Cicles formatius de grau superior (CFGS i FP II) o títols equivalents.

• Proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

• Proves d'accés a la universitat per a majors de 40 anys.

• Proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys.

• Estudiants de sistemes educatius estrangers.

• Haver finalitzat altres estudis amb títol oficial de grau, llicenciatura, diplomatura o equivalents.

Prova d'accés

No són necessàries proves d'accés. Accés per preinscripció universitària al juny. Estudiants estrangers, accés per convalidació del batxillerat.

Metodologia

Classes presencials impartides per professionals del sector logístic i acadèmics acreditats i experts. Formació dual: La formació dual és un model d'aprenentatge que integra l'àmbit acadèmic i el professional, que es complementen durant la durada del Grau en Logística Empresarial, per oferir un programa formatiu de grau innovador. És un model d'aprenentatge que integra l'àmbit acadèmic i el professional, que es complementen durant la durada del Grau en Logística Empresarial, per oferir un programa formatiu de grau innovador per tal d'aconseguir un alt nivell de professionalització dels aprenents en el sector logístic. La formació dual és una via de formació concebuda per millorar l'ocupabilitat i el desenvolupament individual, així com per augmentar l'adequació permanent a les exigències del món professional. Allò que la fa més interessant és que facilita les situacions experimentals que afavoreixen l'adquisició de competències.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà i català A més s'imparteixen classes d'anglès i alemany.

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua i en les empreses.

Horari/Torn

Tardes de 16 a 21 h.

Places

50

Durada

Crèdits europeus: 240.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objetius

El sector econòmic de la logística és un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d'alta especialització a casa nostra. Segons dades de l'Associació per a la Recerca de l'Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la logística representa actualment al voltant del 12% de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d'euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L'alt nivell d'ocupabilitat del grau en logística empresarial que s'ofereix en EU Mediterrani es veu optimitzat per un innovador pla d'estudis Dual, que facilita la inserció laboral de l'alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses de logística internacional, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat.

Titulació obtinguda

Graduat / da en Logística Empresarial per la Universitat de Girona. Universitat que ha estat reconeguda entre les 5 millors universitats del país segons l'últim rànquing universitari CyD.

Perspectives laborals

Excel·lent inserció laboral, l'alumne obté un contracte de treball a partir del tercer curs per poder seguir la formació directament a les empreses col·laboradores. Per això el centre compta amb partners tan destacats com el CIAC (Clúster de l'Automocion de Catalunya) i ABE-l (Associació per a la Recerca de la Qualitat en Logística).

Promocions

Programa de beques internes disponible.

Subvencionat


Avantatges del curs

Avantatges: Un ordinador portàtil Apple MacBook Air de regal per a usar en les classes Preparació i examen del títol oficial d'anglès First Certificate, Advanced o Proficiency en la pròpia universitat. Títol oficial d'Alemany a la mateixa universitat. Col·laboració amb les empreses a Barcelona més importants del sector logístic abastant des de l'automoció, químic, farmacèutic, tèxtil i moda, agroalimentari, gran distribució, transport de viatgers ports i navilieres, aeroports fins a la innovació logística i noves tecnologies. Possibilitat d'estudiar fins a 4 idiomes dins de la carrera de Logística amb anglès i alemany obligatoris durant els 4 cursos i xinès mandarí i francès opcionals. Ampli programa de Tutoria.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Logística empresarial

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Logística empresarial