Controladors d'Accessos de la Generalitat de Catalunya

9 Persones han demanat informació
1131 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Centre d'Estudis FIF Futur i Formació
Controladors d'Accessos de la Generalitat de Catalunya
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Curs de 60 hores de formació, dirigit a aquelles persones que vulguin treballar com Controladors d'Accessos de la Generalitat de Catalunya.

S'inclouen classes presencials + accés a campus + gimnàs.

Temari

Programa del mòdul de coneixements :

Tema 1 . Normativa i funcions del personal de control d'accés .

Tema 2 . Principi d'igualtat i prohibició de discriminació d'accés a les persones .

Tema 3 . Mesures de seguretat als establiments oberts al públic .

Plans de seguretat , seguretat contra incendis , sortides d'emergència , evacuació , primers auxilis .

Tema 4 . Fulls de reclamacions .

Normativa i tramitació.

Tema 5 . Horaris de tancament .

Normativa , horaris màxims , modificacions d'horaris .

Tema 6 . Menors d'edat .

Normativa i mesures de control , les festes de joventut .

Tema 7 . Armes als locals de pública concurrència .

Classificació i tinença d'armes . El reglament d'armes .

Programa del mòdul de caràcter pràctic :

La realització d'un curs de primers auxilis . Formació sobre l'actuació a seguir en situacions de perill per a les persones .

Estudi i anàlisi dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d'embriaguesa per haver consumit alcohol , estupefaents , etc . , Així com altres situacions previsibles . Formació sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol i defensa personal , en situacions de necessitat extrema . Impartit per un titulat en Psicologia .

PROVES


Les proves per a la selecció dels aspirants , es realitzaran en el mateix centre i consistiran en la superació de :

- Un test de 30 preguntes de l'àmbit de coneixements.

- Un cas pràctic on han d'aplicar tots els coneixements adquirits al llarg del curs .

- Una prova on es demostrarà la comprensió de les llengües castellana i catalana .

- Un test de personalitat .

Requisits

a) Ser major d'edat.
b) Tenir la ciutadania espanyola o d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i treball corresponents.
c) No haver estat condemnat per delictes contra les persones o el patrimoni.
d) Tenir uns coneixements bàsics de les llengües oficials de Catalunya, per tal de poder atendre el públic al qual es dirigeixi en aquestes llengües.
e) Haver realitzat el curs de formació impartit pel centre de formació habilitat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Controladors d'Accessos de la Generalitat de Catalunya
Centre d'Estudis FIF Futur i Formació
Campus i seus: Centre d'Estudis FIF Futur i Formació
Centre d'Estudis FIF Futur i Formació
C/ La jota, 6 08016 Barcelona
Sol·licita informació
X