Curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys

1059 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
UNED Garrotxa
Curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys
Sol·licita informació
Curs
Distància
Consulteu el preu

Descripció

¿Què és el curs d'accés per a majors de 25 anys?
Aquest curs està dirigit a persones majors de 25 anys d'edat, que desitgin accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació de les Proves d'Accés, si bé, el requisit acadèmic únic per a l'accés a la universitat serà l'haver superat les proves en els termes establerts per la normativa vigent (Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, BOE de 24 de novembre i Normativa de Proves d'Accés aprovada en Consell de Govern de 29 d'abril de 2009).

La durada del curs coincideix amb la del curs acadèmic (octubre a maig) i els exàmens corresponents a aquestes Proves d'Accés es realitzaran al final del curs acadèmic, en tots els Centres Associats de la UNED, en les dates establertes en el calendari d'exàmens aprovat pel Consell de Govern de la UNED.

Aquest curs d'Accés Directe per a majors de 25 anys, està especialment dissenyat per als estudiants que desitgin preparar les Proves d'Accés per accedir als estudis universitaris oferts per la UNED, es desenvolupa mitjançant la metodologia a distància pròpia de la UNED. Per a cadascuna de les 6 assignatures en què ha d'inscriure's cada estudiant se li faciliten referències bibliogràfiques, material didàctic d'estudi, ajudes virtuals i tutories presencials en els Centres Associats de la UNED

El requisit únic a complir per poder matricular-se és el d'edat. Solament podran matricular-se en el Curs d'Accés Directe per a Majors de 25 anys, curs 2010/2011 els qui compleixin o hagin complert els 25 anys abans del dia 1 d'octubre de 2011.

La UNED, universitat pública d'àmbit estatal, va establir per primera vegada en el sistema educatiu espanyol, en l'any 1973, un «curs de suport i orientació» perquè les persones que havent complert 25 anys i sense haver completat els estudis de secundària/batxillerat, poguessin preparar les Proves d'Accés a la universitat. Des de la primera convocatòria, han participat en el Curs d'Accés Directe a la UNED entorn de 600.000 estudiants. Aquestes dades avalen la metodologia emprada per la UNED, doncs ha estat capaç d'atendre a un col·lectiu ampli i heterogeni, així com sistematitzar o completar els seus coneixements previs i preparar-los per a la realització dels estudis universitaris amb certes garanties d'èxit. Són molts els titulats universitaris de la UNED, en tots els àmbits professionals, els inicis dels quals es vinculen a aquests ensenyaments.

La UNED disposa d'un departament, UNIDIS: www.uned.es/unidis, de suport i orientació per als estudiants que presentin algun tipus de discapacitat. S'arbitraran les mesures oportunes d'adaptació que garanteixin que els estudiants amb algun tipus de discapacitat puguin realitzar la prova d'accés amb les degudes condicions d'igualtat. En el moment de formalitzar la matrícula s'haurà d'aportar la documentació oportuna tal com s'estableix en les normes de matrícula.

CAD 25 anys: Graus als quals dóna accés

Opció A: Arts i Humanitats

Títols Oferts:

Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
Grau en Estudis Anglesos: Llengua, Literatura i Cultura
Grau en Geografia i Història
Grau en Història de l'Art
Grau en Filosofia
Grau en Antropologia
Opció B: Ciències

Títols Oferts:

Grau en Física
Grau en Química
Grau en Matemàtiques
Grau en Ciències Ambientals
Opció C: Ciències de la Salut

Títols Oferts:

Grau en Psicologia
Opció D: Ciències Socials i Jurídiques

Títols Oferts:

Grau en Educació Social
Grau en Pedagogia
Grau en Sociologia
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Grau en Economia
Grau en Administració i Adreça d'empreses
Grau en Turisme
Grau en Dret
Grau en Treball Social
Opció I: Enginyeria i Arquitectura

Títols Oferts:

Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria en Informàtica
Grau en Enginyeria en Tecnologies de la Informació

Temari

La prova d'Accés per a majors de 25 anys consta de dues fases: Fase General i la Fase Específica.
Fase General
Té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament i d'expressió escrita
Està formada pels tres exercicis següents:
a) Comentari de text o desenvolupament d'un tema general d'actualitat.
b) Llengua castellana.
c) Llengua estrangera, a triar entre alemany, francès, anglès, italià i portuguès.
En el moment de formalitzar la matrícula l'estudiant ha de manifestar la llengua estrangera triada per al corresponent exercici d'aquesta Fase general.
Fase Específica
La seva finalitat és valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per cursar amb èxit els diferents ensenyaments universitaris vinculades a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris de la UNED.
Aquesta Fase específica s'estructura en les següents cinc branques de coneixement.

Opció A Arts i Humanitats
Opció B Ciències
Opció C Ciències de la Salut
Opció D Ciències Socials i jurídiques
Opció I Enginyeria i Arquitectura
Els estudiants han de realitzar la Fase Específica conforme a l'opció seleccionada en el moment de formalitzar la matrícula. L'elecció de l'opció està relacionada amb els estudis de Grau a realitzar una vegada superades les Proves d'Accés per a majors de 25 anys, i la seva vinculació a les diferents branques de coneixement.
En el següent enllaç es presenta l'oferta de títols de Grau de la UNED per al curs 2010-2011, classificats per branques de coneixement, així com la corresponent opció de la Fase específica de les Proves d'Accés, que hauran de triar els estudiants en el moment de la matrícula del Curs d'Accés (CAD).

Opció A: Arts i Humanitats
La fase específica d'aquesta opció avaluarà el rendiment en 3 matèries a triar per l'estudiant de la següent relació, sent almenys dues d'elles de les pertanyents al Bloc I (Continguts específics de la branca de coneixements)
Bloc I: Continguts específics de la branca de coneixements
Antropologia
Filosofia
Geografia
Història de l'Art
Història del Món Contemporani
Llengua i Cultura llatines
Literatura
Bloc II: Continguts complementaris
Administració i Adreça d'empreses
Educació
Ciència Política
Economia
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
Nocions Jurídiques Bàsiques
Psicologia
Sociologia
Opció B: Ciències
La fase específica d'aquesta opció avaluarà el rendiment en 3 matèries a triar per l'estudiant de la següent relació, sent una d'elles necessàriament Matemàtiques
Biologia
Física
Geografia
Geologia
Matemàtiques )
Química
Opció C: Ciències de la Salut
La fase específica d'aquesta opció avaluarà el rendiment en 3 matèries a triar per l'estudiant de la següent relació, sent una d'elles necessàriament Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
Biologia
Bioquímica
Física
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
Psicologia
Opció D: Ciències Socials i Jurídiques
La fase específica d'aquesta opció avaluarà el rendiment en 3 matèries a triar per l'estudiant de la següent relació, sent almenys dues de les pertanyents al Bloc I (Continguts específics de la branca de coneixements) i una d'elles necessàriament Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
Bloc I: Continguts específics de la branca de coneixements
Administració i Adreça d'empreses
Educació
Ciència Política
Economia
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials (matemàtiques bàsiques)
Nocions Jurídiques Bàsiques
Sociologia
Bloc II: Continguts complementaris
Antropologia
Filosofia
Geografia
Història de l'Art
Història del Món Contemporani
Llengua i Cultura llatines
Literatura
Psicologia
Opció I: Enginyeria i Arquitectura
La fase específica d'aquesta opció avaluarà el rendiment en 3 matèries a triar per l'estudiant de la següent relació, sent almenys dues d'elles pertanyents al Bloc I (continguts específics de la branca de coneixements) i una d'elles necessàriament Matemàtiques.
Bloc I: Continguts específics de la branca de coneixements
Fonaments de la Tecnologia
Fonaments de la Informàtica
Matemàtiques
Bloc II: Continguts complementaris
Administració i Adreça d'empreses
Química

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys
UNED Garrotxa
Campus i seus: UNED Garrotxa
UNED Garrotxa
c/ Fontanella, 3 17800 Olot (Girona)
Sol·licita informació
X