Desenvolupament d'Aplicacions Multiplatafoma:

1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IES Esteve Terradas
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplatafoma:
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Temari

 1. Sistemes informàtics.
 2. Bases de dades
 3. Programació
 4. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.
 5. Formació i orientació laboral.
 6. Empresa i iniciativa emprenedora.
 7. Programació.
 8. Bases de dades.
 9. Accés a dades.
 10. Entorns de desenvolupament.
 11. Desenvolupament d'interfícies.
 12. Programació multimèdia i dispositius mòbils.
 13. Programació de serveis i processos.
 14. Sistemes de gestió empresarial
 15. Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
 16. Formació en centres de treball.

Requisits

Todas aquellas personas que cumplan uno de los siguientes requerimientos:
Tener el título de Bachillerato. Tener el título de COU. Tener el título de FP2.
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

2 Cursos acàdemics

Titulació obtinguda

Técnico Superior Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Pràctiques

Si

Perspectives laborals

Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenvolupar aplicacions de propòsit general. Desenvolupar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòvil

Horari

El primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores)
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplatafoma:
IES Esteve Terradas
Campus i seus: IES Esteve Terradas
IES Esteve Terradas
C/ Bonavista, s/n 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X