ENTI -Escola de Noves Tecnologies Interactives

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

ENTI -Escola de Noves Tecnologies Interactives

Descripció

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) et permetrà aprendre a conceptualitzar l'art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats (Serious Games) i tot tipus d'aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat.

A ENTI-UB ensenyem a treballar sobre totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, smartphone, tablet, consola, realitat virtual augmentada, etc.). Combinaràs l'àmbit artístic amb el més adreçat al disseny de jocs i experiències memorables.

A ENTI-UB tots els ensenyaments són reals, és a dir, des de la teoria de la imatge, el disseny centrat en l'usuari/a, l'art modern fins al disseny d'elements de joc passant per la psicologia es vinculen a les necessitats del disseny i l'art en els videojocs de manera efectiva.

Aprendràs a treballar en equip tot utilitzant les eines que et permeten crear art per a jocs i per tant a descobrir el teu rol en el si de la indústria del videojoc. Sempre des de la creació del teu projecte i pensant com a potencial emprenedor/a des del minut zero. Tot això amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal de poder-te incorporar al mercat global.
Veure més

Temari del curs

Pla d'Estudis:
 • Formació Bàsica. 60 crèdits ECTS.
 • Art Digital. 48 crèdits ECTS.
 • Disseny d'Experiències d'Entreteniment. 36 crèdits ECTS.
 • Gestió i Producció Digital. 12 crèdits ECTS.
 • Optatives. 12 crèdits ECTS.
 • Treball Final de Grau. 12 crèdits ECTS.

Destinataris

Perfil recomanat:

 • Estudiants amb coneixements i inquietuds entorn del món audiovisual, la il·lustració, les arts gràfiques, el disseny, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social a nivell del que es tracta en l'itinerari dels batxillerats d'arts, humanitats i ciències socials.Requisits

Els requisits d'accés al Grau són:
 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d'accés universitària.

 • Ser estudiant d'un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.

 • Ser estudiant d'un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol de batxillerat espanyol.

 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació.

 • Ser major de 25 anys, d'acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d'Universitats.

 • Acreditar experiència laboral o professional, d'acord amb l'article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d'Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.

 • Que siguin majors de 45 anys d'acord amb l'article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d'Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.

 • Estar en possessió d'un títol de Grau o titulació equivalent.

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l'anterior legislació de titulacions universitàries.Veure més

Metodologia

Modalitat a temps complet
Durant el primer any d'ingrés en un ensenyament universitari de grau: l'estudiant ha de matricular-se 60 crèdits
A partir del segon any d'ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, total o parcial, altres estudis universitaris oficials en qualsevol universitat: l'estudiant ha de matricular-se entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d'estudis, mitjançant resoluÂción expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic
Modalitat a temps parcial
Durant el primer any d'ingrés en un ensenyament universitari de grau: l'estudiant ha de matricular-se 30 crèdits
A partir del segon any d'ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, total o parcial, altres estudis universitaris oficials en qualsevol universitat: l'estudiant ha de matricular-se entre 18 i 45 crèdits
NetejaRessalta les paraules desconegudesUtilitza les formes valencianes

Places

80

Durada

Crèdits ECTS: 180.
Duració: 3 anys, 6 semestres.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objectius

L'objectiu d'aquest grau a ENTI-UB és la formació integral dels futurs / as dissenyadors (Game Designer) i artistes (Artist) de jocs. A part, ENTI-UB forma part de dues xarxes d'excel·lència internacional que estan duent a terme projectes de recerca potents i aplicats en l'àmbit, com són: JamToday i GameBIZ.

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) et permetrà aprendre a conceptualitzar l'art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats (Serious Games) i tot tipus d'aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat.

Titulació obtinguda

Títol de Grau.

Perspectives laborals

Dissenyador/a de videojocs i de jocs aplicats
Concept artist
Modelador/a, animador/a, rigger/a 2D i 3D
Director/a d'art
Dissenyador de so en videojocs
Emprenedor en l'àmbit de l'art digital
VFX-Composició per a efectes visuals
Creatiu i dissenyador per a qualsevol sector

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats