ENTI -Escola de Noves Tecnologies Interactives

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

ENTI -Escola de Noves Tecnologies Interactives

Descripció

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) et permetrà aprendre a conceptualitzar l'art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats (Serious Games) i tot tipus d'aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat.

A ENTI-UB ensenyem a treballar sobre totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, smartphone, tablet, consola, realitat virtual augmentada, etc.). Combinaràs l'àmbit artístic amb el més adreçat al disseny de jocs i experiències memorables.

A ENTI-UB tots els ensenyaments són reals, és a dir, des de la teoria de la imatge, el disseny centrat en l'usuari/a, l'art modern fins al disseny d'elements de joc passant per la psicologia es vinculen a les necessitats del disseny i l'art en els videojocs de manera efectiva.

Aprendràs a treballar en equip tot utilitzant les eines que et permeten crear art per a jocs i per tant a descobrir el teu rol en el si de la indústria del videojoc. Sempre des de la creació del teu projecte i pensant com a potencial emprenedor/a des del minut zero. Tot això amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal de poder-te incorporar al mercat global.
Veure més

Temari del curs

Pla d'Estudis:
 • Formació Bàsica. 60 crèdits ECTS.
 • Art Digital. 48 crèdits ECTS.
 • Disseny d'Experiències d'Entreteniment. 36 crèdits ECTS.
 • Gestió i Producció Digital. 12 crèdits ECTS.
 • Optatives. 12 crèdits ECTS.
 • Treball Final de Grau. 12 crèdits ECTS.

Destinataris

Perfil recomanat:

 • Estudiants amb coneixements i inquietuds entorn del món audiovisual, la il·lustració, les arts gràfiques, el disseny, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social a nivell del que es tracta en l'itinerari dels batxillerats d'arts, humanitats i ciències socials.Requisits

Els requisits d'accés al Grau són:
 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d'accés universitària.

 • Ser estudiant d'un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.

 • Ser estudiant d'un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol de batxillerat espanyol.

 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació.

 • Ser major de 25 anys, d'acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d'Universitats.

 • Acreditar experiència laboral o professional, d'acord amb l'article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d'Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.

 • Que siguin majors de 45 anys d'acord amb l'article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d'Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.

 • Estar en possessió d'un títol de Grau o titulació equivalent.

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l'anterior legislació de titulacions universitàries.Veure més

Metodologia

Modalitat a temps complet
Durant el primer any d'ingrés en un ensenyament universitari de grau: l'estudiant ha de matricular-se 60 crèdits
A partir del segon any d'ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, total o parcial, altres estudis universitaris oficials en qualsevol universitat: l'estudiant ha de matricular-se entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d'estudis, mitjançant resoluÂción expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic
Modalitat a temps parcial
Durant el primer any d'ingrés en un ensenyament universitari de grau: l'estudiant ha de matricular-se 30 crèdits
A partir del segon any d'ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, total o parcial, altres estudis universitaris oficials en qualsevol universitat: l'estudiant ha de matricular-se entre 18 i 45 crèdits
NetejaRessalta les paraules desconegudesUtilitza les formes valencianes

Places

80

Durada

Crèdits ECTS: 180.
Duració: 3 anys, 6 semestres.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objectius

L'objectiu d'aquest grau a ENTI-UB és la formació integral dels futurs / as dissenyadors (Game Designer) i artistes (Artist) de jocs. A part, ENTI-UB forma part de dues xarxes d'excel·lència internacional que estan duent a terme projectes de recerca potents i aplicats en l'àmbit, com són: JamToday i GameBIZ.

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) et permetrà aprendre a conceptualitzar l'art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats (Serious Games) i tot tipus d'aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat.

Titulació obtinguda

Títol de Grau.

Perspectives laborals

Dissenyador/a de videojocs i de jocs aplicats
Concept artist
Modelador/a, animador/a, rigger/a 2D i 3D
Director/a d'art
Dissenyador de so en videojocs
Emprenedor en l'àmbit de l'art digital
VFX-Composició per a efectes visuals
Creatiu i dissenyador per a qualsevol sector

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats