Escola Joviat

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Escola Joviat

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
  • MANRESA (Barcelona)
consultar preu

Descripció

Capacita per desenvolupar les aplicacions informàtiques, participar en el disseny i fer-ne la programació, les proves i la documentació d'acord amb els requisits funcionals.Durada dels estudis2.000 hores - 2 cursos acadèmics

HorariDe 15.00 a 20.30Mòduls professionals• M1 · Sistemes informàtics

• M2 · Bases de dades

• M3 · Programació

• M4 · Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació

• M5 · Entorns de desenvolupament

• M6 · Accés a dades

• M7 · Desenvolupament d’interfícies

• M8 · Programació multimèdia i dispositius mòbils

• M9 · Programació de serveis i processos

• M10 · Sistemes de gestió empresarial

• M11 · Projecte de desenvolup. d’aplicacions multiplataforma

• M12 · Formació i orientació laboral

• M13 · Empresa i iniciativa emprenedora

• M14 · Anglès

• M15 · Formació en centres de treball

Accés al cicle• Graduat ESO

• Haver superat la prova d’accés al Cicle de grau mitjà

• Tenir el títol de tècnic/a

• Títol Formació Professional 1r grau

• 2n BUP superatÀmbit professional i de treballEn entitats públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, treballant en diversos àmbits de l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma: gestió empresarial i de negocis, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres.En entorns d’intranet, extranet i Internet, en la implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relació amb clients.Sortides professionalsTècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis, i de propòsit general en l’àmbit de l’entreteniment i de la informàtica mòbil.Accés als estudis universitaris• Qualsevol estudi universitari oficial de grauA l'Escola Joviat tindràs l'oportunitat de:• Accedir a una borsa de treball que et permetrà entrar al món laboral des de la teva especialitat.

• Anar a l'estranger en la modalitat d'intercanvi o estada a l'empresa.

• Construir un itinerari que et permeti arribar a la Universitat des de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa família professional.

• Seguir el teu procés formatiu un cop acabats els estudis amb l'oferta de cursos de Formació Continuada.

 


Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma