Curs Diagnosi de l'Automòbil

1084 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CASAS FORMACIÓN
Curs Diagnosi de l'Automòbil
Sol·licita informació
Curs
Presencial
7 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Els sistemes de diagnosi, no solament permeten fer un manteniment preventiu i faciliten la detecció d'avaries i la seva reparació, sinó que també permeten avaluar i introduir millores amb vistes als futurs dissenys. A més, la vertiginosa evolució de les tecnologies de la comunicació i la informació, fan preveure que la diagnosi del futur patirà una important evolució a fi a aconseguir majors prestacions en seguretat, disponibilitat, mantenibilitat i fiabilitat.
En aquest curs s'aprofundeix en els sistemes auxiliars del motor, sistemes de seguretat i confortabilitat i en la seguretat en el manteniment del vehicle.
Aquest curs es basa en l'estudi de tots els components que intervenen en la gestió d'injeccions de gasolina i dièsel: Motronic (injecció directa de gasolina), Common Rail (dièsel) i anàlisi dels sistemes esmentats mitjançant màquina de diagnosi (BOSCH KTS 570 ) i oscil·loscopi.

Temari

Sistemes auxiliars del motor:
Principio del formulario
 1. Sistemes d'alimentació i escapament: L'alimentació i l'evaporació. Sistema d'escapament dels gasos cremats.
  2. Sistema anticontaminació: antipolución, contaminació per gasos d'escapament, modificacions en els motors. Tractament dels gasos d'escapament.
  3. Sistema d'encesa. Estructura i components: Sistema d'encesa en els motors d'explosió. Components del sistema i el seu funcionament.
  4. Sistemes d'injecció de gasolina. Fonaments: La injecció de gasolina. Sistema d'injecció electrònica amb cabalímetre i per fil calent.
  5. Sistemes d'injecció de gasolina. Variants: Sistemes combinats d'injecció i encesa electrònica. Sistemes combinats d'injecció Bosch Motronic i Rénix. Sistema d'injecció monopunt. Sistema d'injecció amb comandament hidromecánico. Comandament electrònic d'encesa i injecció directa.
  6. Sistemes d'injecció en els motors dièsel: La combustió en els motors dièsel, la injecció de combus-tible, bomba d'alimentació i filtrats. Bomba d'injecció en línia, injectors, dispositiu d'ajuda per arrencada.
  7. Injecció dièsel amb gestió electrònica: Control electrò-nic de la injecció dièsel, bomba rotativa Bosch amb gestió electrònica i rotativa CAV. Sensors del sistema d'injecció electrònica, gestió electrònica del motor. Sistema de gestió directa a alta pressió, injector-bomba amb comandament electrònic.
  8. Sobrealimentació dels motors. Turbocompressor: Sistemes de sobrealimentació i el turbocompressor. Adaptació entre el turbocompressor i el motor.
  Sistemes de seguretat i confortabilitat:
  9. Sistemes de verificació i calefacció: Sistemes de ventilació, calefacció del vehicle, bloc climatitzat. Regulació electrònica de la calefacció i calefacció independent.
  10. Sistemes de climatització i aire condicionat: Funció que realitza, necessitat de l'aire condicionat, tècnica de refrigeració. Circuit d'aire condicionat i els seus components.
  11. Sistemes de climatització. Característiques: Funciona-esmento del sistema d'aire condicionat, característiques, manteniment. Càrrega i descàrrega del circuit.
  12. Sistemes de seguretat: La seguretat en l'automòbil, pretensor dels cinturons de seguretat. Dispositius de seguretat i d'alarma.
  13. Sistemes elèctrics auxiliars: Sistema elèctric d'alçavidres, tancament centralitzat, seients regulables amb
  comandament elèctric. Retrovisors amb comandament elèctric, sistema elèctric d'escalfament i desentelat.
  14. Equip de so: El autorràdio, l'antena, els altaveus. Instal·lació i emplaçaments de l'equip de so i sistema de antiparasitado.

  Seguretat en el manteniment del vehicle:
15. Organització preventiva per l'empresa: Organització preventiva per l'empresari i treballadors, servei de prevenció propi.
16. Requisits exigits per la normativa sobre prevenció de riscos laborals: Avaluació dels riscos laborals i planificació de l'acció preventiva. Plans d'emergència, formació dels treballadors, manteniment de les instal·lacions i de l'equip de treball, mitjans de protecció, senyalització de seguretat. Auditories del sistema de protecció.
17. Avaluació inicial de riscos: Riscos del lloc de xapista, de pintor, de mecànic. Riscos generals del taller, condicions, ordre, neteja, manteniment, il·luminació del lloc de treball. Serveis higiènics, locals de descans, material i locals de primers auxilis, equips de treball.
18. Equips de protecció individual al taller: Obligacions generals de l'empresari i treballadors. Tipus d'equips de protecció: ocular, facial, auditiva, guants, calçat, roba i protecció de vies respiratòries.
19. Pla d'emergència: Normativa bàsica, objectius, documentació.
20. Senyalització de seguretat al taller: Concepte de senyalització de seguretat i criteris per a la seva ocupació. Senyals de seguretat i requisits d'utilització.
21. Responsabilitats i sancions: Infraccions lleus, greus i molt greus.
22. La formació en prevenció de riscos laborals: Nivell bàsic, intermedi i superior.
 

Destinataris

Aquest curs va dirigit a aquelles persones que tinguin coneixements de mecànica, electricitat i electrònica, i vulguin especialitzar-se en diagnosi de l'automòbil.

Requisits

No es precisa cap requisit per accedir al curs ni per a l'obtenció de la titulació final però sí tenir coneixements de mecànica, electricitat i electrònica per facilitar una bona dinàmica del curs.


 

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Objectius

  L'objectiu d'aquest curs és complementar la bona formació d'un professional de l'automoció.

Titulació obtinguda

Certificat o diploma

Pràctiques

A més de les classes pràctiques impartides en els nostres tallers, el centre ofereix també, a petició dels alumnes, coordinar 100 hores de pràctiques voluntàries.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives, material del curs i la coordinació de pràctiques en centres especialitzats (això últim és voluntari).

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs Diagnosi de l'Automòbil
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Sol·licita informació
X