Diploma d'Especialització de Desenvolupament de Videojocs (UOC)

1016 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Desenvolupament de Videojocs (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El Diploma d'Especialització en Desenvolupament de Videojocs de la UOC és un programa 100% online que permet l'especialització, partint d'uns coneixements bàsics de programació, en el desenvolupament de videojocs, des dels seus aspectes més bàsics (disseny de videojocs) fins els més avançats (llenguatges de programació), seguint els perfils i eines més demandades actualment en la indústria. Si vols apendre a programar videojocs, aquesta és la teva millor opció.

Temari

El Diploma d'Especialització en Desenvolupament de Videojocs té una durada d'un any acadèmic, distribuït en dos semestres, amb una càrrega total de 30 crèdits ECTS.
Assignatures:
 • Game Design (6 cr)
 • Programació de videojocs 2D (6 cr)
 • Intel.ligència Artificial (6 cr)
 • Jocs Multijugador (6 cr)
 • Programació de videojocs 3D (6 cr)
La distribució de les assignatures per semestres és la següent:
Semestre 1:
 • Game Design
 • Programació de videojocs 2D
 • Intel.ligència artificial
Semestre 2:
 • Jocs Multijugador
 • Programació de videojocs 3D

Competències per a les quals et prepara el curs

Transversals Capacitat per aplicar el pensament creatiu per generar noves solucions. Capacitat per a l'aprenentatge autònom. Comprensió i expressió en anglès tècnic. Treball en equip. Específiques Capacitat per a l'anàlisi i desenvolupament de la documentació tècnica associada a un videojoc. Capacitat per dominar les diferents eines aplicables a l'entorn del desenvolupament de videojocs, segons les tendències tecnològiques. Capacitat per a l'ús efectiu dels llenguatges de programació i metodologies per al desenvolupament de videojocs. Capacitat per l'anàlisi i disseny dels elements i els principis de funcionament d'un videojoc. Capacitat per desenvolupar l'estructura interna d'un videojoc.

Destinataris

Aquest programa es dirigeix a professionals amb un perfil tècnic o amb coneixements en programació amb interès en aprendre a desenvolupar videojocs.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
2 anys d'experiència en qualsevol àmbit TIC, que impliqui un domini de sistemes informàtics, ja sigui en la seva anàlisi, gestió o desenvolupament.
Coneixements previs:
Per poder seguir de manera satisfactòria aquest programa és un requisit important tenir una certa facilitat per l'ús d'eines informàtiques. No cal tenir experiència prèvia en Unity, ja que el seu aprenentatge és un dels objectius del curs. Si que cal, però, una base sòlida en la programació. Aquest fet és d'especial rellevància en el cas de cursar l'itinerari de "Programació Avançada".
Concretament, els llenguatges que s'utilitzaran són, fonamentalment:
- C# (en el bloc comú d'assignatures) 
- C++ (a l'itinerari de "Programació Avançada").
Així mateix, es recomana un nivell mig de lectura en anglès, per tal de que l'estudiant pugui entendre la documentació oficial de les diferents eines que s'utilitzaran i, quan sigui necessari, cercar informació extra en les activitats proposades.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 24 de setembre 2024.

Objectius

Partint de la base que aquest programa se centra sobretot en el perfil de desenvolupador de programari (Video Game Programmer i Lead Programmer) i parcialment de dissenyador (Video Game Designer), els objectius d'aprenentatge d'aquest programa es poden resumir en:
 • Reconèixer en què es basa el disseny d'experiències de joc.
 • Aprendre a desenvolupar jocs amb l'ajut del motor de creació Unity.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

El diploma d'especialització ofereix una formació d'orientació clarament professional, adreçada a persones que es vulguin dedicar al desenvolupament de videojocs (Video Game Programmer i Lead Programmer).

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Desenvolupament de Videojocs (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X