Diploma d'Expert d'Analítica de Dades (Data Analytics)

1092 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'Analítica de Dades (Data Analytics)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
18 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
La intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades, sota diferents noms (business intelligence, business analytics, data science, big data), és actualment la major àrea de demanda de professionals qualificats, la font d'inversió més gran de les empreses en sistemes d'informació i la major causa de creació de negocis de productes i serveis a tot el món.
Aquest diploma d'expert permet una immersió ràpida i pràctica al món de la intel·ligència analítica.
La UOC té més de divuit anys d'experiència en la formació de professionals en línia a l'àmbit de la business intelligence.
Aquest programa s'ha dissenyat i ofereix conjuntament pels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i els Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

Temari

Aquest diploma d'expert es dirigeix a introduir l'estudiant en els conceptes, mètodes, tècniques i eines que utilitzen els sistemes d'intel·ligència de negoci, macrodades (big data) i ciència de dades, amb casos pràctics i l'ús de programari especialitzat .
Es compon de les següents assignatures:
 • Fonaments d'intel·ligència de negoci (6 crèdits): en aquesta assignatura l'estudiant es familiaritza amb un sistema complet d'intel·ligència de negoci (la «fàbrica d'informació») i amb els diferents components: magatzem de dades, processos d'extracció i transformació , la creació del magatzem de dades, lanàlisi multidimensional i lelaboració dinformes i quadres de comandament. L'estudiant treballa amb diverses eines (Pentaho, MySQL, Tableau) i sobre bases de coneixement de la consultora Gartner.
 • Fonaments del big data (6 crèdits): en aquesta assignatura l'estudiant treballa allò que alguns han anomenat la «gestió extrema de la informació», és a dir, la transformació de l'enorme volum de dades ocult a l'interior de la pròpia organització o present a al voltant, els diferents tipus de dades i informació i la seva aplicació a l'empresa. S'estudia el cicle de vida de la gestió de macrodades i els aspectes tecnològics, legals i ètics. L'estudiant treballa amb universos de dades pròpies de la universitat, cedits per empreses o procedents de les xarxes socials, mitjançant eines com Apache Hadoop i Apache Spark.
 • Fonaments de data science (6 crèdits): aquesta assignatura presenta els conceptes i la tipologia d'anàlisi de diferents tipus de dades, els models i els algorismes d'ús més freqüent de classificació i agrupació, i les metodologies i els estàndards professionals i científics utilitzen en analítica de negoci i la ciència de dades aplicada. En aquesta assignatura, l'estudiant treballa principalment amb R i Rstudio, encara que es poden fer exercicis amb altres eines.

Destinataris

Perfils
L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és un àmbit híbrid on conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa lorganització de les competències i les responsabilitats sobre intel·ligència de negoci dins de les empreses de tot tipus.
El diploma d'expert Analítica de Dades (Data Analytics) està orientada a estudiants tant de formació empresarial com tècnica, enginyeries de tota mena, matemàtiques, sociologia, medicina, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent. El programa ofereix una immersió ràpida en els principals conceptes, usos i eines de la intel·ligència de negoci i macrodades (big data).
És necessari disposar de coneixements previs de programació, bàsicament en llenguatge R. En cas de no tenir coneixements, es poden adquirir mitjançant la diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos. Addicionalment, es recomana conèixer l'anglès escrit.
A qui s'adreça
D'acord amb la nostra experiència al llarg dels darrers deu anys, els estudiants del màster i els programes d'intel·ligència de negoci de la UOC procedeixen dels àmbits següents:
 • Departaments de control de gestió a l'àrea economicofinancera, de màrqueting i vendes i altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o de departaments especialitzats en anàlisi de dades.
 • Departaments dorganització, sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, siguin de perfil de negoci o de perfil tecnològic.
A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que facin el nostre programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la carrera professional.
Aquesta especialització està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i volen emprar-se ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.
Sortides professionals
L'objectiu del diploma d'expert Analítica de Dades (Data Analytics) és la capacitació de professionals «tot terreny» mitjançant la formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada, mineria de dades i el disseny i construcció de sistemes d'informació de business intelligence, per treballar a diferents departaments d'empreses o organitzacions o en centres de competències transversals.
L'especialitat habilita per a les sortides professionals següents:
Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment a l'àrea de màrqueting i vendes ia les àrees de producció i operacions.
Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de business intelligence en departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit o estan a punt de fer-ho aquesta mena de sistemes.
Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i big data a empreses de serveis.
Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes d'intel·ligència de dades i/o big data.
Emprenedors, que volen crear negocis basats en la creació o implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes i/o serveis basats en dades.
La UOC disposa duna borsa de treball i acords amb empreses per a la realització voluntària de pràctiques.

Requisits

Per fer el curs cal tenir una titulació universitària prèvia. Si no disposeu d'una titulació universitària prèvia, podreu accedir al programa mitjançant el reconeixement d'experiència professional de la següent manera:
 • 2 anys d'experiència laboral i/o professional als camps: Consultoria, TI o Investigació.
 • Els estudiants que acrediteu una titulació universitària oficial reconeguda rebreu, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma d'expert.
 • Els estudiants que no acrediteu una titulació universitària oficial reconeguda rebreu un diploma d"extensió universitària.
 • Els estudiants que supereu una especialització rebreu, independentment dels estudis previs, un certificat despecialització.
 • Es recomana per a estudiants de formació empresarial, enginyeries de tota mena, matemàtiques, sociologia, medicina, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent.
En tots els casos és recomanable el coneixement de l'anglès escrit.
Coneixements previs
 • És necessari disposar de coneixements previs de programació, bàsicament en llenguatge R. En cas de no tenir coneixements, poden adquirir-se mitjançant el dilploma d'expero de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de forma independent algun dels seus cursos.
 • Addicionalment, es recomana conèixer l'anglès escrit.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius específics
 • Comprendre i saber aplicar els mètodes i les eines d'anàlisi de dades a les principals funcions i processos empresarials: màrqueting i vendes, operacions i logística i recursos humans.
 • Conèixer i saber utilitzar les noves tendències en mineria de dades, com ara mineria de textos, anàlisi de les xarxes socials, mineria d'opinió i sentiments, així com l'ús dels sistemes d'informació geogràfica i internet de les coses.
 • Saber construir informes i quadres de comandament per a la presa de decisions dels treballadors i els directius, i tècniques i eines de visualització de dades.
 • Saber fer servir, programar i parametritzar com a analista eines d'estadística avançada aplicades a casos d'ús de negoci.
Competències
El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d"ús i construcció de sistemes d"intel·ligència de negoci i dades massives, dins d"un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.
El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional a empreses privades i organitzacions públiques.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

Fracciona fàcil
Diploma d'Expert d'Analítica de Dades (Data Analytics)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X