Diploma d'Expert de Periodisme, Anàlisi de dades i Visualització

1103 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Periodisme, Anàlisi de dades i Visualització
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
10 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
L'evolució dels mitjans necessita professionals en adaptació contínua i que estiguin al corrent del sector, ja que els mitjans de comunicació ja no són els únics capaços de difondre missatges de manera massiva. Amb la irrupció de nous actors a l'entorn digital que permeten la publicació de missatges, els consumidors no només són receptors de la informació, sinó que també són, alhora, creadors de contingut, gràcies a noves plataformes com els blocs i les xarxes socials.
En un moment en què el periodisme viu una profunda crisi provocada per l'auge de les xarxes socials, els problemes de finançament i els creixents ERO als mitjans, el periodisme de dades ofereix una nova perspectiva per a la professió, un futur, paradoxalment, basat en els seus orígens: la feina acurada amb les fonts, el relat contrastat dels fets i l'anàlisi informada de les dades.

Temari

Aquest curs d´especialització es conforma de dues assignatures:
Anàlisi i visualització de dades (5 crèdits)
 • Fonaments i conceptes bàsics de l'anàlisi de dades: el procés analític
 • Tècniques i metodologies d'anàlisi de la informació: casos pràctics
 • Estadística descriptiva i multivariant: descriptors bàsics i representació gràfica
 • Introducció a la infografia i la visualització de la informació
 • Tecnologies per a la visualització de la informació
 • Casos pràctics a l'àmbit del periodisme
Periodisme de dades (5 crèdits)
 • Introducció: el periodisme, el periodisme de recerca i el periodisme de dades
 • Aspectes jurídics del periodisme de dades
 • Fonts d'informació i mecanismes d'obtenció de dades
 • Anàlisi de dades
 • Redacció i visualització

Destinataris

Perfils
El curs d'especialització va dirigit tant a periodistes en actiu que volen actualitzar i completar els coneixements com a llicenciats com a periodistes que es vulguin especialitzar en algun dels tres focus que presenta el màster: periodisme de dades, anàlisi, visualització, investigació i emprenedoria.
A qui s'adreça
 • Graduats en l'àmbit de la Comunicació, el Periodisme, el Disseny, el Multimèdia, la Ciència de Dades...
 • Professionals en actiu que es vulguin actualitzar.
Sortides professionals
Els objectius fonamentals consisteixen a crear les condicions ideals per tal que l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir els rols professionals següents:
 • Analista de trànsit web, audiències i comportament d'usuari. No hi ha un itinerari determinat per ser un professional de l"analítica web, però les empreses de comunicació necessiten tenir periodistes formats en aquest camp.
 • Periodista de dades. Professional responsable de la recollida, el tractament i la visualització de la informació.
 • Periodista digital o transmèdia. Professional responsable de la generació de continguts multimèdia per a qualsevol suport.
 • Gestor de projectes de comunicació digital. Professional encarregat de generar els continguts que poblaran la web i li donaran visibilitat amb vista al SEO i les xarxes socials.
 • Dissenyador de narratives visuals informatives.

Requisits

Requisits d'accés
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de lexperiència professional següent: un mínim dun any dexperiència en làmbit del periodisme i la comunicació, en una de les àrees següents: redactor, reporter , periodista de dades, periodista infogràfic, periodista digital, periodista MoJo, editor i gestor de continguts en línia, i comunicació institucional.
Coneixements previs
No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius
Conèixer què és el periodisme de recerca basat en dades i dominar les habilitats necessàries per obtenir i processar les dades per explicar històries
Entendre els conceptes, teories i models existents per analitzar l'ètica i la responsabilitat en l'activitat professional
Conèixer les principals fonts de dades en obert, les estratègies de recerca i el marc regulador de les dades
Saber utilitzar diferents eines per extreure, manipular i visualitzar dades.
Crear infografies i visualitzacions estàtiques i interactives
Ser capaç de transformar dades en històries a partir d'infografies i visualitzacions interactives
Crear infografies i visualitzacions estàtiques i interactives
Competències
Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar nous problemes amb els instruments propis del periodisme, raonant de forma rigorosa i sistemàtica
Capacitar els estudiants per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Proposar, formular i fer tasques amb llibertat i autonomia, escollint entre diferents vies per fer projectes, la investigació, la selecció i el processament de la informació.
Aplicar tècniques avançades per explotar, interpretar, visualitzar i representar dades periodístiques
Capacitar els estudiants per comunicar les conclusions i els coneixements i raons que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Periodisme, Anàlisi de dades i Visualització
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X