Diploma d'Expert de Tecnologia Alimentària i Desenvolupament de Nous Aliments ​

13 Persones han demanat informació
1026 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Tecnologia Alimentària i Desenvolupament de Nous Aliments ​
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El diploma d'expert online de Tecnologia Alimentària i Desenvolupament de Nous Aliments et dóna a conèixer els darrers avenços en tecnologia alimentària per fer front al disseny i comercialització d'aliments.
Alimentar-se ja no és només una necessitat fisiològica. S'ha convertit, d'una banda, en un acte que proporciona plaer, i de l'altra en un instrument per tenir cura de la nostra salut i la prevenció de determinades patologies.
Disposem de més informació sobre els possibles beneficis o perjudicis que pot ocasionar una determinada manera d'alimentar-se. Tenim a l'abast una gran oferta d'aliments gràcies a la millora de les tècniques de producció, conservació i distribució.
Per poder cobrir la demanda, la indústria alimentària ha experimentat un fort creixement en els darrers anys.
L'adaptació als canvis continus que es produeixen al sector alimentari provoca la necessitat d'incorporar professionals que siguin capaços de desenvolupar i innovar en productes alimentaris segurs i de qualitat.
El diploma d'expert de Tecnologia Alimentària i Desenvolupament de Nous Aliments proporciona a l'estudiantat la possibilitat de conèixer els darrers avenços i tendències en processos de desenvolupament, fabricació i comercialització d'aliments, complements alimentaris i fitoteràpia, així com el tractament de problemes legals derivats, i de seguretat alimentària.

Temari

Càrrega lectiva
Per obtenir aquest diploma d'expert, els estudiants hauran de superar 12 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que els estudiants poden invertir per adquirir les competències associades a cadascuna de les assignatures.
Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació per part dels estudiants.
El procés d'aprenentatge es basa en el model d'avaluació continuada (EC) i no es realitza cap prova presencial en cap assignatura.
Assignatures
Aquest diploma expert es cursa en un únic semestre acadèmic, i consta de 2 assignatures obligatòries.
Assignatura - Crèdits ECTS
El futur de l'alimentació 6
 • Processos tecnològics en l'elaboració d'aliments
 • L'alimentació del futur
 • Tecnologia, control i seguretat dels aliments
 • Microbiologia alimentària
 • Toxicologia alimentària
Control dels microorganismes i tecnologia alimentària 6
 • Prerequisits a la indústria alimentària
 • Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC)
 • Legislació
 • En aquest programa no es fan pràctiques.

Destinataris

Perfils
Cursar aquest diploma d'expert capacitarà els estudiants per integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:
 • Desenvolupament de nous productes i garantia dels protocols de seguretat.
 • Planificació i gestió dempreses o centres de restauració col·lectiva.
Sortides professionals
El diploma d'expert de Tecnologia Alimentària i Desenvolupament de Nous Aliments ofereix una formació versàtil que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, així com la millora professional en diferents àmbits, com ara els següents:
 • Indústries del sector alimentari.
 • Empreses i centres de restauració col·lectiva (com geriàtrics, menjadors escolars, hospitals i hostaleria, etc.).
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius i associacions, entre d'altres, relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut o la informació nutricional.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement d'un mínim de 2 anys d'experiència professional en els àmbits següents:
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Infermeria
 • Medicina
 • Farmàcia
 • Fisioteràpia
 • Psicologia
 • Biologia,
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Bioquímica
 • Un altre camp vinculat a les Ciències de la Salut.
Aquest diploma d'expert no habilita per exercir una professió regulada. A l'àmbit de la nutrició i la salut, algunes professions, activitats o competències estan regulades pel BOE. Des de l'any 2009 els títols de grau universitari de Nutrició Humana i Dietètica són els que habiliten per a l'exercici de la professió regulada (Resolució de 5 de febrer de 2009, BOE de 17 de febrer de 2009).
Coneixements previs
 • Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
 • Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius
 • Disposar dels coneixements tant teòrics com pràctics en matèria de les ciències i tecnologies dels aliments necessaris per tenir una visió integrada dels aspectes nutricionals i tecnològics en l'elaboració de productes alimentaris
 • Analitzar i avaluar riscos alimentaris a partir del coneixement dels mètodes més avançats en control, qualitat i seguretat alimentària
 • Poder participar i assessorar científicament i tecnològicament en el procés d'innovació i disseny de nous productes a la indústria alimentària o afins
 • Conèixer les propietats terapèutiques de les plantes per aprofitar-les en benefici de la salut
Competències
 • Analitzar, intervenir i dissenyar processos combinats a la producció d'aliments per potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic i/o millorar la qualitat
 • Aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent
 • Liderar els processos dimplantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentària
 • Analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments
 • Liderar els processos dinnovació tecnològica i millora dels sistemes de producció daliments i complements alimentaris
 • Identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la incidència que tenen en els hàbits alimentaris

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Tecnologia Alimentària i Desenvolupament de Nous Aliments ​
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X