Doble Grau en Física y Química

1064 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Doble Grau en Física y Química
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
5 anys
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

El Doble Grau en Física i Química és un pla d'estudis únic a Catalunya que condueix a l'obtenció d'aquestes dues titulacions en només 5 anys.

Temari

1r curs
 • Mecànica i Relativitat
 • Ones i Òptica
 • Iniciació a la Física Experimental (anual)
 • Càlcul I i II
 • Àlgebra I i II
 • Fonaments de Química I i II
 • Experimentació i Recursos Informàtics (anual)
2n curs
 • Mecànica i Relativitat
 • Ones i Òptica
 • Iniciació a la Física Experimental (anual)
 • Càlcul I i II
 • Àlgebra I i II
 • Fonaments de Química I i II
 • Experimentació i Recursos Informàtics (anual)
3r curs
 • Electomagnetismo (anual)
 • Laboratori d'Electromagnetisme
 • Estructura i Reactivitat dels compostos orgànics (anual)
 • Química Analítica i Electroanàlisi (anual)
 • Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície
 • espectroscòpia
 • Mètodes Numèrics II
 • Anàlisi de Variable Complexa
 • Fonaments d'Enginyeria Química
4t curs
 • Electomagnetismo (anual)
 • Laboratori d'Electromagnetisme
 • Estructura i Reactivitat dels compostos orgànics (anual)
 • Química Analítica i Electroanàlisi (anual)
 • Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície
 • espectroscòpia
 • Mètodes Numèrics II
 • Anàlisi de Variable Complexa
 • Fonaments d'Enginyeria Química
 • Mètodes Numèrics I
5è curs
 • Mètodes espectroscòpics d'Anàlisi
 • Laboratori d'Anàlisi cromatogràfica i Espectroscòpia
 • Ciència de Materials
 • Laboratori d'Experimentació en Química Física
 • Treball de Fi de Grau en Física (12 crèdits)
 • Treball de Fi de Grau en Química (15 crèdits)

Requisits

 • Curiositat, capacitat d'observació, d'anàlisi dels fenòmens i habilitat deductiva.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
 • Capacitat de comprensió abstracta.
 • Interès per la investigació i l'experimentació. Interès per les noves tecnologies.
 • Certa facilitat per les matemàtiques.
 • Ordre, rigor i mètode en el treball.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Durada

343 Crédits

Objectius

 • Aprendre els fonaments bàsics que proporciona la física per entendre la naturalesa, les seves relacions i poder fer prediccions. Formar-te en l'estudi de la composició, propietats i reaccions de la matèria que proporciona la química.
 • Accedir a les sortides professionals tant dels graduats en Física com dels graduats en Química. Beneficiar d'una base científica sòlida en dues disciplines complementàries com són la física i la química per dur a terme estudis de postgrau especialitzats i fer recerca en àmbits frontera, com són la ciència de materials, la nanociència i la nanotecnologia o la química computacional.
 • Gaudir d'un entorn de recerca de qualitat internacional, tant pel que fa als departaments de Física i Química de la UAB com als centres punters en aquests àmbits amb els quals col·laborem i que estan situats al nostre voltant (ICMAB, CNM, ICN2, IFAE , IEEC, IBB i Sincrotró ALBA).
 • Anar d'intercanvi a universitats arreu del món i fer pràctiques en empreses i institucions de recerca.

Titulació obtinguda

Graduat / a en Física i graduat / ada en química

Perspectives laborals

L'administració pública en diferents nivells. La consultoria (energia, materials, medi ambient). La informàtica i les telecomunicacions. El sector privat químic, tant de producció com de comercialització. La indústria (òptica, nous materials, farmacèutica). La medicina (instal·lacions radioactives, instruments d'exploració, química biomolecular).

Horari

1r curs: un únic torn de matí (docència de Química) i tarda (docència de Física). Resta de cursos: un únic torn de matí (docència de Física) i tarda (docència de Química).
Doble Grau en Física y Química
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X