Doble Grau en Grau en Llengües Aplicades i Traducció i en Estudis Anglesos

1079 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Doble Grau en Grau en Llengües Aplicades i Traducció i en Estudis Anglesos
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
360 crèdits
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

L'itinerari de Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Estudis Anglesos, que permet obtenir aquests dos títols en 5 anys, neix amb la vocació de proporcionar una formació complementària a l'estudiantat que vol especialitzar-se en anglès, dotant-lo de competències pròpies del camp de la lingüística aplicada, que és la disciplina que pretén resoldre els problemes de la societat relacionats amb el llenguatge. Dins d'aquest àmbit es posarà especial èmfasi en el camp de la traducció. També es pretén que assoleixin coneixements sobre la literatura i la cultura de països de parla anglesa i francesa, en la mesura que aquests són necessaris per a la comunicació intercultural. És per això que en aquest ensenyament, a més de l'anglès, es treballa també en altres llengües estrangeres, com el francès, garantint un nivell avançat en les dues. A més, els estudiants que cursin aquest doble grau arribaran també fins a un nivell d'expert en les destreses en català i castellà.

Temari

Primer Curs
 • Anglès per a finalitats acadèmiques
 • Introducció a la lingüística
 • Introducció als països de llengua anglesa
 • llengua catalana
 • Llengua francesa I
 • Panorama històric de la literatura en anglès
 • Analitzant textos en anglès
 • Desenvolupar habilitats escrites en anglès
 • Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques
 • Anglès general I
 • Fonètica i fonologia anglesa
 • Llengua francesa II
Segon Curs
 • Anglès general II
 • Història i societat del Regne Unit
 • Introducció als estudis literaris
 • Assignatura optativa de el Grau en Estudis Anglesos:
 • Autobiografia en anglès
 • Desenvolupar habilitats orals en anglès
 • Gramàtica i significat en anglès
 • llengua castellana
 • Eines per a la recerca en estudis d'anglès
 • Anglès general III
 • Llengua francesa III
 • Lingüística aplicada en anglès
 • Tècniques de comunicació oral i escrita (castellà)
 • Teoria de la comunicació
Tercer Curs
 • Escriptura acadèmica i creativa
 • Assignatura optativa de el Grau en Estudis Anglesos:
 • L'anglès com a idioma global
 • estètica literària
 • Ús avançat de l'anglès (no oferida curs 2020-2021)
 • Fonaments i recursos per a la traducció
 • Mediació lingüística i comunicació intercultural
 • Llengua francesa IV
 • Teatre en anglès
 • Llengua anglesa en context
 • La narració breu en anglès
 • Traducció (anglès)
 • Llengües en Contractes i en contacte
 • Pràctica traductològica I (francès> català / castellà)
 • Tècniques de comunicació oral i escrita (català)
Quart Curs
 • Aprenentatge i ensenyament de llengües
 • Assignatura optativa de el Grau en Estudis Anglesos:
 • Aspectes particulars en llengua i lingüística anglesa
 • Bilingüisme i multilingüisme (no oferta curs 2020-2021)
 • Cultura popular en llengua anglesa i el món contemporani
 • Literatures cosmopolites (no oferta curs 2020-2021)
 • Història de la llengua anglesa
 • Pràctica traductològica inversa I (català / castellà> anglès / francès)
 • Taller en literatura i gestió de l'oci
 • Traducció de textos cientificotècnics (anglès i francès> <Català / Castellà) (no oferta curs 2020-2021)
 • Assignatura optativa de el Grau en Estudis Anglesos:
 • Anglès per a fins tècnics i professionals
 • Taller de teatre en anglès
 • Cultura i comunicació dels països de llengua francesa
 • Història i societat dels Estats Units
 • Anglès avançat: oral i escrit
 • La poesia en anglès
 • Pràctica traductològica II (anglès / francès> català / castellà)
Cinquè Curs
 • Teoria crítica i literatura anglesa
 • Cultura i societat dels països de parla anglesa
 • La novel·la en anglès
 • Llengua i societat
 • La traducció literària i de textos d'assaig (anglès> <català / castellà)
 • Assignatura optativa de el Grau en Estudis Anglesos:
 • Literatura i cinema en anglès
 • Literatura comparada en anglès
 • Assignatura optativa de el Grau en Estudis Anglesos:
 • Taller de competències escrites avançades en llengua anglesa
 • Aspectes particulars de la literatura i cultura anglesa
 • Treball final de grau
 • La traducció en els mitjans de comunicació audiovisual (ainglés i francès> català / castellà)
 • Pràctiques en empresa i / o institucions

Competències per a les quals et prepara el curs

Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi Gestionar un coneixement racional i crític dels fenòmens lingüístics que permeti comprendre'ls i fer-los comprensibles als altres. Adquirir coneixements essencials de la pensada lingüístic i la capacitat de discriminar entre diferents teories per aplicar-les en l'estudi científic de la llengua. Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès (68%), Francès (20%), Català i Castellà (12%)

Durada

5 anys

Objectius

 • Produir i corregir textos en les llengües catalana i castellana amb un nivell d'expert i en les de les llengües anglesa i francesa amb un nivell avançat.
 • Traduir textos de l'francès i de l'anglès a l'català i a el castellà. Gestionar la multiculturalitat i els entorns multilingües de forma eficient en diversos entorns.
 • Avaluar i dissenyar plans de dinamització i revitalització lingüística.
 • Avaluar i dissenyar planificacions i materials docents relacionats amb l'ensenyament de llengües. Participar en l'elaboració de recursos i aplicacions de la tecnologia lingüística.
 • Conèixer la literatura produïda en les llengües esmentades i la cultura de països de llengua anglesa i llengua francesa en tant per tal de poder incidir en la millora dels processos de comunicació en un marc multicultural.

Titulació obtinguda

Doble Grau en Grau en Llengües Aplicades i Traducció i en Estudis Anglesos

Pràctiques

Les pràctiques acadèmiques externes (PAE) són una activitat docent regulada i oficial que té com a funció fonamental contribuir a la formació integral de l'estudiant.

Promocions

 • Beques de l'Ministeri d'Educació
 • Beques de l'AGAUR
 • Beques i ajuts propis de la UdL
 • Beques de mobilitat - Programes de Mobilitat
 • Beques destinades a contractes, convenis o projectes d'investigació
 • Altres beques i ajudes externes

Professorat

Glòria Vazquez Garcia
Doble Grau en Grau en Llengües Aplicades i Traducció i en Estudis Anglesos
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Escola Politécnica Superior, Campus de Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8 08700 Igualada (Barcelona)
Facultat d'Enfermería i Fisioterapia, Campus Igualada
Plaça del Rei, 15 08700 Igualada (Barcelona)
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya INEFC Pirineus
Plaça de les Monges, 2 2ªplanta 25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Escola Politécnica Superior, Campus de Cappont
Carrer de Jaume II, 69 25001 Lleida
Sol·licita informació
X