Llengua i Literatura (Oposició Secundària)

5 Persones han demanat informació
1048 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Llengua i Literatura (Oposició Secundària)
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Per superar les oposicions de llengua i literatura i aconseguir la teva plaça fixa de professor de secundària has d'aprovar les dues parts consistents en el desenvolupament d'un tema, la resolució de casos pràctics i la defensa de la programació i la unitat didàctica. Amb el teu esforç i la millor formació una plaça pot ser teva!
Vols saber què ens diferencia de la resta?

En MasterD som diferents perquè et preparem per superar el 100% de les proves:
• Podràs realitzar simulacres d'examen al teu centre.
• Et gravarem perquè puguis perfeccionar la prova oral i superis amb èxit l'exposició oral de la defensa de la programació.
• Un professor expert et corregirà individualment la programació didàctica.
• T'oferim el millor servei (personalitzat i flexible) perquè superis les oposicions i treballis com a professor de llengua i literatura.
• Disposaràs de tallers i activitats al teu centre més proper.
• Et planificarem l'estudi adaptant-nos a les teves necessitats.

Requisits

Ser espanyol, nacional d'un país membre de la Unió Europea o nacional de la República d'Islàndia o nacional del Regne de Noruega.
Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals per al cos que s'opta.
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
Ser llicenciat, arquitecte o enginyer.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs. Simulacres d'examen: Similars als exàmens oficials. Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo. Avaluació Contínua Individual: Seguiment individual amb el teu preparador. Preparem el 100% proves: Supera totes les proves amb Master.D. Programació Didàctica: Correcció personalitzada del teu professor.
Llengua i Literatura (Oposició Secundària)
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X