Curs de Formació Bàsica en Seguretat

1097 Persones estan visitant aquest curs
Preu 712 €
Sol·licita informació
Escola Port de Barcelona
Curs de Formació Bàsica en Seguretat
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial
70 hores
Preu 712 €

Descripció

El curs, teòric i pràctic, Formació bàsica en seguretat d'Escola Port té com a objectiu preparar l'alumne davant les situacions d'emergència a bord i per donar resposta aplicant de forma immediata els procediments i actuacions que redueixin al mínim els possibles perills en matèries de lluita contra incendis, salvament, supervivència i prevenció d'accidents a bord.
El certificat d'especialitat en Formació bàsica en seguretat és obligatori per poder treballar a bord d'una embarcació civil, independentment de la categoria i càrrec, d'acord amb el que disposa l'Ordre FOM / 2296/2002 sobre Formació Bàsica: "Es requerirà la possessió del Certificat de Formació Bàsica a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils, així com a aquells als quals se'ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del Quadre de obligacions i Consignes del Vaixell, del Pla d'Emergències de a Bord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat ".

Temari

  • Supervivència en el mar en cas d'abandonament del vaixell.
  • Prevenció i lluita contra incendis primer nivell.
  • Adopció de normes mínimes de competència en primers auxilis.
  • Seguretat personal i responsabilitats socials.
Normativa: Art. 5 Ordre FOM / 2296/2002.
Annex I Ordre FOM / 2296/2002.
Secció A VI / 1 Codi de Formació (Quadre A- VI / 1-1).

Competències per a les quals et prepara el curs

Embarcar en qualsevol vaixell civil com a tripulant. Sol·licitar assistència mèdica en qualsevol ciutat portuària, espanyola o estrangera. Beneficiar-se de revisions mèdiques a l'Institut Social de la Marina. Pernoctar en les nombroses cases del mar situades a la majoria de ciutats portuàries d'Espanya, abonant una quantitat simbòlica pels seus serveis. Sol·licitar repatriació en casos d'urgència o necessitat. Inserir o sol·licitar ofertes d'ocupació mitjançant els diferents mitjans de què disposa l'ISM.

Requisits

  • DNI, NIE o passaport, en vigor.
  • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

45 hores de teoria i 25 hores de pràctiques.

Titulació obtinguda

Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Formació Bàsica en Seguretat" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:Imprés de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Formació bàsica en seguretat", segons l'ordre FOM / 2296/2002, expedit per Escola Port.
Curs de Formació Bàsica en Seguretat
Escola Port de Barcelona
Campus i seus: Escola Port de Barcelona
Escola Port de Barcelona
Port Olímpic, Moll de la Marina, 11 08005 Barcelona
Escola Port Barcelona
Muelle Marina local nº11 Port Olimpic 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X