Curs de Formació Bàsica en Seguretat

Curs
Oficial / homologat
Presencial
70 hores
712 €

Descripció

El curs, teòric i pràctic, Formació bàsica en seguretat d'Escola Port té com a objectiu preparar l'alumne davant les situacions d'emergència a bord i per donar resposta aplicant de forma immediata els procediments i actuacions que redueixin al mínim els possibles perills en matèries de lluita contra incendis, salvament, supervivència i prevenció d'accidents a bord.
El certificat d'especialitat en Formació bàsica en seguretat és obligatori per poder treballar a bord d'una embarcació civil, independentment de la categoria i càrrec, d'acord amb el que disposa l'Ordre FOM / 2296/2002 sobre Formació Bàsica: "Es requerirà la possessió del Certificat de Formació Bàsica a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils, així com a aquells als quals se'ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del Quadre de obligacions i Consignes del Vaixell, del Pla d'Emergències de a Bord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat ".

Temari

  • Supervivència en el mar en cas d'abandonament del vaixell.
  • Prevenció i lluita contra incendis primer nivell.
  • Adopció de normes mínimes de competència en primers auxilis.
  • Seguretat personal i responsabilitats socials.
Normativa: Art. 5 Ordre FOM / 2296/2002.
Annex I Ordre FOM / 2296/2002.
Secció A VI / 1 Codi de Formació (Quadre A- VI / 1-1).

Competències per a les quals et prepara el curs

Embarcar en qualsevol vaixell civil com a tripulant. Sol·licitar assistència mèdica en qualsevol ciutat portuària, espanyola o estrangera. Beneficiar-se de revisions mèdiques a l'Institut Social de la Marina. Pernoctar en les nombroses cases del mar situades a la majoria de ciutats portuàries d'Espanya, abonant una quantitat simbòlica pels seus serveis. Sol·licitar repatriació en casos d'urgència o necessitat. Inserir o sol·licitar ofertes d'ocupació mitjançant els diferents mitjans de què disposa l'ISM.

Requisits

  • DNI, NIE o passaport, en vigor.
  • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.

Durada

45 hores de teoria i 25 hores de pràctiques.

Titulació obtinguda

Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Formació Bàsica en Seguretat" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:Imprés de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Formació bàsica en seguretat", segons l'ordre FOM / 2296/2002, expedit per Escola Port.
Curs de Formació Bàsica en Seguretat
Escola Port de Barcelona
Campus i seus: Escola Port de Barcelona
Escola Port de Barcelona
Port Olímpic, Moll de la Marina, 11 08005 Barcelona
Escola Port Barcelona
Muelle Marina local nº11 Port Olimpic 08005 Barcelona
Cursos més populars
X