Fraseología en traducción

1071 Persones estan visitant aquest curs
Menys de 250 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Tragorá formación
Fraseología en traducción
Sol·licita informació
Curs
On-line
40 hores
Menys de 250 €

Descripció

En aquest curs aprendràs què és i com enfrontar-te a la fraseologia , una de les assignatures pendents en els estudis de Traducció i Interpretació ; ja que poques són les facultats que ofereixen aquesta matèria sent un component importantíssim en el treball del traductor .

Treballarem amb l'anglès i el francès com a idiomes de partida ( podràs triar entre fer els exercicis des d'un idioma o un altre , o des d'ambdós ) i amb l'espanyol com a llengua d'arribada.

Quan parlem de fraseologia , ens referim a un conjunt d'expressions pròpies i fixades en una llengua l'estructura no s'ha de modificar encara entenguem el seu significat . Diem que són estructures fixades en la llengua perquè a tots ens « sonen » alguns refranys , verbs que sempre acompanyen a un mateix substantiu , locucions que no sabem molt bé el seu significat però que sabem aplicar-les en un determinat context .

Com a traductor , en la teva tasca de mediador lingüístic - cultural , aquest curs et capacitarà per a la identificació de les unitats fraseològiques en textos , la comprensió del seu significat en general i la seva interpretació en el context concret d'ús; així com la recerca de correspondències mitjançant l'establiment de correspondències lexicològiques i textuals . Com que els diccionaris no contenen moltes de les expressions amb què t'enfrontaràs a diversos tipus de textos , t'ensenyarem els mètodes , tècniques i estratègies per trobar els equivalents o expressar el seu significat en el cas de no trobar el seu equivalent exacte .

Cal tenir clar que la fraseologia es troba en tot tipus de textos i cadascú té les seves peculiaritats . Això suposa que caldrà dominar les combinacions de paraules pròpies d'aquest àmbit el significat global no equival a la suma dels seus significats individuals . L'objectiu és fer un ús correcte de les expressions pròpies de les llengües amb les quals treballem procurant que el text quedi el més net possible i que la seva lectura sigui fluida i natural .

Dirigit a traductors professionals , professors de llengües estrangeres , correctors i editors , professors d'espanyol ia qualsevol persona interessada que vulgui ampliar coneixements sobre aquesta matèria .
 

    
Saber què és la fraseologia i conèixer les característiques de les unitats fraseològiques .
    
Diferenciar els diferents tipus d'unitats fraseològiques .
    
Identificar les unitats fraseològiques en els textos i conèixer els problemes que planteja la seva traducció .
    
Conèixer les diferents fonts de documentació fraseològica i saber utilitzar-les.
    
Aprendre tècniques per a la traducció de les unitats fraseològiques .

 
És imprescindible matricular-se abans del dia 25 del mes anterior al que vols començar el curs .
Aquest és un curs amb un ritme intensiu de treball concentrat en un mes de durada .
Requisits previs :

    
Tenir formació específica en traducció , com estudis de traducció i interpretació , filologia , etc .
    
Estar familiaritzat amb les TIC , bàsicament amb l'ús d'Internet , processador de textos, correu electrònic , maneig de fitxers i directoris , etc .
    
No cal tenir coneixements sobre la matèria en concret , però sí un domini excel · lent de l'espanyol com a llengua materna i de l'anglès com a llengua B.

Requisits tècnics :

    
Un ordinador connectat a Internet .
    
Un navegador ( per exemple Google Chrome , Internet Explorer , etc . ) .
    
Adobe Acrobat Reader .

Temari

UNITAT 1. Definició de fraseologia
1.1. Algunes definicions de la fraseologia
1.2. L'objecte d'estudi de la fraseologia
1.3. fraseologia especialitzada

UNITAT 2. Unitats fraseològiques
2.1. Estudi detallat de les característiques lingüístiques de les unitats fraseològiques
2.2. Classificació de les unitats fraseològiques
2.2.1. Col · locació
2.2.2. locució
2.2.3. fórmules rutinàries
2.2.4. paremia

UNITAT 3. Procés de traducció de les unitats fraseològiques
3.1. Identificació i categorització dels problemes de traducció
3.2. Anàlisi dels problemes identificats i estratègies per resoldre'ls
3.3. Estratègies de documentació i mitjans disponibles
3.4. la revisió

UNITAT 4. Errors de traducció fraseològica
4.1 Exercicis pràctics

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Fraseología en traducción
Tragorá formación
Campus i seus: Tragorá formación
Tragorá formació
18004 (Granada)
Sol·licita informació
X