Màster Universitari de Traducció i Tecnologies (UOC)

5 Persones han demanat informació
1097 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Traducció i Tecnologies (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El màster universitari en línia de Traducció i Tecnologies proporciona els coneixements i les eines necessàries tant conceptuals com tecnològiques implicades en la traducció especialitzada.

Temari

Assignatures obligatòries- Crèdits
• Problemes recurrents de la traducció 5
• Comunicació acadèmica i especialitzada 5
• Introducció a la traducció especialitzada 5
• Traducció i tecnologies 5
• Pràctiques 5
• Treball final de màster 10
Assignatures optatives - Crèdits
• Gestió de projectes de traducció 5
• Traducció tècnica 5
• Eina professional de traducció assistida 5
• Localització de programari 5
• Traducció audiovisual 5
• Introducció al desenvolupament d'aplicacions web 5
• Metodologia i disseny de la investigació 5
• Investigació en lingüística, comunicació i traducció 5
 

Destinataris


Per cursar aquest màster universitari, és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• grau en Traducció i Interpretació (i antiga llicenciatura),
• grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (i antiga llicenciatura).
Els estudiants d"aquests graus podran cursar el màster sense cap complement de formació.
També és possible accedir al màster des d'altres titulacions afins o equivalents de la branca d'Arts i Humanitats, tant del context de titulacions de la legislació actual (EEES), com de la legislació anterior (context Llei de Reforma Universitària, LRU) o titulacions estrangeres , segons la valoració de la comissió de titulació. Alguns exemples de titulacions afins són:
• grau en Llengua i Literatura Catalanes,
• qualsevol filologia,
• grau en Lingüística (i antiga llicenciatura),
• grau en Llengües Aplicades (i antiga llicenciatura).
Lalumnat prové de titulacions afins hauran de cursar 5 crèdits de complement de formació. També es pot accedir al màster des de qualsevol altra titulació, però aquests alumnes han de cursar 10 crèdits de complements de formació.

Requisits

Requisits acadèmics
• Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d"un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
• Es requereix un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. L´estudiant haurà d´acreditar el nivell d´anglès mitjançant documentació oficial.
• Es requereix un nivell de competència en llengua catalana o espanyola equivalent al C2 de Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Només hauran dacreditar el nivell els estudiants amb titulacions cursades a lestranger.
• Els estudiants que no tinguen el perfil d'ingrés recomanat, hauran de cursar 5 o 10 crèdits ECTS de complements formatius.
Coneixements previs
• Es requereix un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
• Es requereix un nivell de competència en llengua catalana o espanyola equivalent al C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, en funció de l'idioma en què es cursi el màster.
• Es recomana un nivell de competència a nivell dusuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari en Traducció i Tecnologies de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

Els objectius d'aquest màster en línia són:
• Formar persones expertes en l'àmbit de la traducció amb un coneixement tècnic ampli i domini d'eines tecnològiques capaces d'aportar solucions amb la reflexió, l'anàlisi, la identificació i la definició dels elements significatius propis d'un gènere textual especialitzat d'acord amb les seves característiques. i terminologia. Un professional capaç de produir continguts especialitzats.
• Dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per dur a terme una gestió de grans projectes de traducció aplicant les estratègies de cerca més útils segons la valoració de la seva fiabilitat i identificant els problemes i les dificultats habituals en la traducció especialitzada, i ser capaç d'aplicar-ne les estratègies de resolució més adequades per a la resolució.
• Preparar un professional coneixedor de les tecnologies i dominador de les eines i processos relacionats amb la traducció assistida, així com coneixedor del funcionament de sistemes de traducció automàtica.
• Formar persones investigadores al camp de la traducció que puguin emprendre posteriorment estudis de doctorat.
 

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster universitari de Traducció i Tecnologies aposta per la formació de dos perfils, un professionalitzador i un segon perfil de recerca. El perfil professionalitzador del màster prepara l'estudiant per a sortides professionals com ara: Gestor de projectes de traducció coneixedor dels processos i recursos necessaris a més de diverses eines de gestió per dur a terme un projecte de gran envergadura en què s'impliquen un gran volum de llengües . Professional de la localització coneixedor de les tècniques i eines per crear projectes de localització de programari i llocs web complexos. Traductor audiovisual coneixedor de les principals modalitats de traducció per al doblatge, subtitulació i adaptació per a persones amb deficiència auditiva i visual. El perfil de recerca es centra en formar investigadors capaços de participar en projectes de recerca relacionats amb la traducció especialitzada.

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster Universitari de Traducció i Tecnologies (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X