Grau de Ciència Política i Gestió Pública

1059 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau de Ciència Política i Gestió Pública
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Informació general

Centre docent

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia


Presentació


El Grau de Ciència Política i Gestió Pública, d'acord amb la seva tradició i experiència, ofereix una orientació científica i profesionalizadora alhora.
Els estudis s'estructuren en tres itineraris, de manera que es puguin aconseguir tres finalitats generals:

Anàlisi política: la finalitat és que l'estudiant adquireixi el coneixement, comprensió i capacitat d'anàlisi rigorosa de la realitat política i politológica.
Anàlisi i gestió de polítiques públiques: proporciona els instruments analítics i habilitats per incorporar-se a un entorn sociopolític canviant i multilingüe, que exigeix un treball des de perspectives multidisciplinàries i en constant reciclatge.
Relacions internacionals: fomenta l'assumpció de valors democràtics propis de ciutadans lliures i respectuosos amb els drets humans, la igualtat i el medi ambient.

Règim d'estudi


Temps complet. També s'ha previst un programa de via lenta per completar els estudis en sis anys. Està destinat a estudiants que compaginin les seves activitats acadèmiques amb obligacions laborals.

Modalitat

Presencial.
Període lectiu

Anual.
Idioma

Català, castellà i anglès.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.
Pràctiques professionals

Assignatura optativa de pràctiques externes.
Preu vigent per crèdit

13,75 euros

Competències generals


Demostrar que coneix i comprèn la complexitat dels fenòmens socials i polítics en l'esfera interna i internacional, així com les seves causes, efectes i les seves diferents interaccions, utilitzant els diferents marcs i fonaments teòrics apropiats, i els mètodes i tècniques d'investigacions pertinents.
Aplicar aquests coneixements i competències a l'elaboració, implementació i avaluació d'intervencions o polítiques públiques en l'esfera interna i internacional, o en supòsits pertanyents a l'àmbit privat o públic.
Reunir dades sobre els fenòmens socials i polítics i la intervenció dels diferents actors públics i privats, tant en l'esfera nacional com a internacional; elaborar-los i inserir-els en contextos interpretatius (pautes interpretatives, sistemes d'indicadors o índexs entre uns altres) de manera que permetin emetre judicis raonats sobre els principals temes de rellevància social, científica o ètica en els diferents àmbits de la ciència política i la gestió pública.
Transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, tant oralment com per escrit a públics especialitzats o no especialitzats, en les principals modalitats o registres lingüístics comunicatius. Per poder exercir la seva professió a Catalunya, Espanya i la Unió Europea, hauran de demostrar un domini suficient de les llengües catalana i castellana, així com un nivell bàsic d'anglès.
Estar capacitat per seguir estudis superiors de caràcter especialitzat, que puguin desembocar en una especialització professional en l'esfera politológica interna o internacional, o en la iniciació de la investigació en cas de completar-los amb un postgrau i, posteriorment, amb un doctorat.

Competències transversals


Treballar en equip i a la xarxa, identificant les fonts i realitzant recerques bibliogràfiques i documentals.
Sintetitzar i analitzar la informació de manera crítica.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Demostrar una bona capacitat de transmissió d'informació, diferenciant el tipus de missatge i destinatari.
Elaborar, planificar i preparar investigacions, informes analítics i/o propostes d'intervenció.

Competències específiques


Diferenciar, aplicar i manejar les principals teories de la disciplina i dels seus diferents camps a problemes pràctics, reals o simulats, de la vida real i de la pràctica professional.
Analitzar, identificar i demostrar que es comprèn els qui són els principals actors del sistema polític i l'estructura i funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i internacional, ja sigui des d'una perspectiva teòrica o aplicada.
Analitzar els processos electorals, incloent les campanyes, les estratègies electorals dels partits, els escenaris polítics i l'anàlisi i interpretació dels resultats electorals.
Identificar i relacionar les principals teories polítiques contemporànies, interpretar textos polítics clàssics i actuals i ser capaç d'argumentar des de diferents posicions teòriques.
Descriure, entendre i analitzar el funcionament de les Administracions Públiques, i aplicar aquests coneixements a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
Demostrar que es coneix l'estructura i ús de la Unió Europea, les seves institucions principals i els principals actors polítics i mecanismes d'integració.
Conèixer les tendències teòriques i aproximacions analítiques clàssiques i recents de les Relacions Internacionals, i saber-les aplicar a casos pràctics, especialment en l'esfera del conflicte i de la cooperació entre actors.
Elaborar i pronunciar discursos polítics eficaços, aplicant les principals tècniques de la retòrica, l'argumentació i l'oratòria.

Sortides professionals


L'Administració pública, les empreses públiques i l'ensenyament són els sectors més habituals on aquests titulats tenen el seu camp de sortides laborals. Altres sectors principals d'ocupació són:

Assessoria i gestió d'ONG, sindicats, partits i associacions diverses.
Cos diplomàtic.
Gabinets d'informació d'empreses i organismes.
Assessories en grans empreses o multinacionals.
Mitjans de comunicació com a expert en política i relacions internacionals.Destinataris

Perfil d'ingrés


El grau va dirigit a estudiants interessats a adquirir coneixements sobre els fenòmens de naturalesa política com són la creació i funcionament de les institucions polítiques, les relacions entre política i societat, el funcionament de la democràcia, les eleccions, els conflictes polítics, la implementació de les polítiques públiques, la dimensió internacional, estatal i subestatal de la política, els actors polítics i els ciutadans.


Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau de Ciència Política i Gestió Pública
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X