Tècnic d'Hisenda

1053 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Tècnic d'Hisenda
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Ser tècnic d'Hisenda suposa tenir una bona remuneració i una feina fixa. Si aquest és l'objectiu per al teu futur laboral, en MasterD et preparem per superar aquesta oposició ja que comptem amb 18 anys d'experiència preparant oposicions d'Hisenda.
En MasterD posem a la teva disposició tots els nostres mitjans:
• Professors especialitzats, preparadors i orientadors
• Temaris actualitzats constantment
• Simulacres d'exàmens i tests
• Preparació en qualsevol localitat d'Espanya
• Servei d'alertes i actualització d'informació sobre convocatòries, places etc ..
A més et proporcionem la preparació de l'anglès completament gratis a matricular-te. D'aquesta manera estaràs perfectament preparat per superar les oposicions de tècnic d'Hisenda sense problemes. Aquestes oposicions pertanyen al grup A2 tenen bones perspectives, tant per la periodicitat de convocatòries, com pel salari que tindràs si aconsegueixes superar-les.

A més a més preparem la promoció interna d'aquesta oposició!.

Destinataris

Requisits:
• Nacionalitat: ser espanyol.
• Edat: tenir 16 anys d'edat i no superar l'edat de jubilació.
• Titulació: estar en possessió, o en condicions d'obtenir, el títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte tècnic.
• Capacitat: no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.
• Habilitació: no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
• Els aspirarantes que es presentin per la quota de reserva de discapacitats hauran de tenir reconeguda la condició legal de discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent.
• En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger caldrà estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació.
• Aquest requisit no és aplicable als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Learnnity, nou campus virtual. Descarrega-te'l per al teu mòbil Android. Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs. Activitats en el teu centre: Grupals i individuals. Experts en oposicions: Més de 18 anys preparant oposicions. Simulacres d'examen: Similars als exàmens oficials.
Tècnic d'Hisenda
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X