Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia

1080 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
5 anys
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

El Grau en CA i Geologia de la UAB té una durada de cinc anys (342 crèdits ECTS). Combina assignatures seleccionades dels dos graus fins a 3r curs. A partir de 3r, et pots especialitzar escollint 22 crèdits d'assignatures optatives específiques. Així, hi ha 12 crèdits d'optatives de CA, que s'han de cursar entre 3r i 4t, i 10 crèdits d'optatives de Geologia, dels quals 6 es fan a 4t curs i 4 a 5è curs. En aquests estudis es dediquen moltes hores a treballs de camp i de laboratori i a la interpretació de mapes geològics. La titulació té un programa de pràctiques en empresa optatiu (opcions de CA) i un pràcticum obligatori de Geologia. Hi ha un doble programa d'intercanvi amb un gran nombre d'universitats internacionals de renom, tant en l'àmbit de les ciències ambientals com en el de la geologia. A 5è es fan els dos treballs de final de grau (de 12 crèdits el de CA i de 6 crèdits el de Geologia).

Temari

1r curs
1r semestre
 • Matemàtiques / 9
 • Física / 9
 • Introducció a el Dret / 3
 • Medi Ambient i Societat / 9
2n semestre
 • Química / 9
 • Fisiologia Vegetal i Botànica / 9
 • Usos Humans de l'Sistema Terra / 3
 • Dret Ambiental / juny
 • Anual
 • Fonaments de Geologia / 8
2n Curs
1r semestre
 • Planeta Terra / 4
 • La Vida a la Terra / juny
 • Sistemes d'Informació Geogràfica i Tractament d'Imatges / 4
 • Microbiologia / 3
 • Equilibri Químic i Instrumentació / 9
 • Estadística / juny
2n semestre
 • Hidrologia Superficial i Subterrània / juny
 • Cristal·lografia / juny
 • Treball de Camp de Geologia Regional / juny
 • Economia Ambiental i dels Recursos Naturals / 9
 • Física de les Radiacions i de la Matèria / juny
3r curs
1r semestre
 • Estratigrafia / juny
 • Paleontologia I / 6
 • Geomorfologia I / 6
2n semestre
 • Sedimentologia / juny
 • Paleontologia II / 6
 • Geomorfologia II / 6
 • Administració i Polítiques Ambientals / 3
 • Fonaments d'Enginyeria Ambiental / juny
 • Anuals
 • Mineralogia / 10
 • Cartografia Geològica / 10
4t Curs
1r semestre
 • Petrologia Ígnia / juny
 • Geologia Estructural I / 6
 • Petrologia Sedimentària / 4
 • Gestió i Planificació dels Recursos i de el Territori / 9
2n semestre
 • Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes / 9
 • Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscos / 9
 • Geologia Estructural II / 6
 • Treball de Camp de Geologia dels Pirineus / juny
 • Pràcticum / juny
5è curs
1r semestre
 • Ecologia / 9
 • Química de la Contaminació / juny
 • Ciència de l'Sòl / juny
2n semestre
 • Meteorologia i Climatologia / juny
 • Petrologia Metamòrfica / juny
 • Mètodes Geofísics / 7
 • Treball de Camp de Geologia de el Massís Ibèric / juny
 • Anual
 • Treball de Fi de Grau CC. Ambientals / 12
 • Treball de Fi de Grau Geologia / juny
3r i 4t curs: S'han de cursar 12 crèdits
 • Oceanografia / juny
 • Modelització Ambiental / juny
 • Energia i Societat / juny
 • Educació i Comunicació Ambiental / juny
 • Negociació Ambiental / juny
 • Economia territorial / juny
 • Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional / 6
 • Política Econòmica Ambiental (A) / 3
 • Eines de Gestió Ambiental en Empreses i Administracions / juny
 • Microbiologia Ambiental / juny
 • Turisme Sostenible / 3
 • Energies Renovables i No Renovables / juny
 • Tecnologies Netes i Efluents Industrials / juny
 • Tractament i Gestió d'aigües Urbanes i de Consum / juny
 • Avaluació i Determinació de Paràmetres Químics Ambientals / 3
 • Geografia de l'Litoral / 3
 • Anàlisi de la Vegetació / juny
 • Ecologia Aplicada / juny
 • Geologia Ambiental / 3
 • Organització i Gestió de Projectes / 3
 • Temes de Ciència Actual (anual) / 6
 • Pràctiques Externes / 9

Competències per a les quals et prepara el curs

Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Requisits

 • Interès per la natura, el planeta Terra i el medi ambient: canvi climàtic, gestió de recursos naturals, energies renovables, espais naturals, control de la contaminació.
 • Curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
 • Destresa manual i concepció espacial.
 • Ordre, rigor i mètode a l'hora de treballar de manera interdisciplinària.
 • Capacitat per treballar en equip, amb persones de diferents cultures i en àmbits internacionals. Interès per la investigació i experimentació.
 • Bona base de les matèries de ciències de l'batxillerat. Coneixements d'anglès.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, Castellà i anglès.

Durada

342 Crédits

Titulació obtinguda

Si esculls aquest doble grau, quan acabis seràs graduat en dues titulacions, en Ciències Ambientals i en Geologia.

Pràctiques

Les pràctiques en empreses relacionades amb la geologia són obligatòries.

Perspectives laborals

Prevenció, anàlisi, control i tractament de la contaminació. Geotècnia aplicada a la construcció d'obra civil ia la planificació ambiental. Desenvolupament de les energies renovables i eficiència energètica. Ordenació, direcció i gestió d'espais naturals protegits. Avaluació d'impacte ambiental i auditories. Ordenació del territori i planificació estratègica. Restauració i remediació d'espais contaminats. Prevenció de riscos ambientals i geològics. Assessorament geològic i gestió ambiental. Exploració, explotació i gestió de recursos minerals, energètics, hídrics i forestals. Gestió d'abocadors i aprofitament de residus. Cartografia geològica i geogràfica. Docència a secundària ia la universitat. Educació i comunicació ambientals i científiques. Participació i mediació en conflictes ambientals i geològics.

Preu

entre 2.500 € i 5.000 €
Preu per crèdit: 25,04 euros
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X